Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

QUB Zawarcie umów ramowych na portowanie i wydanie gier

Zarząd spółki QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 6 czerwca 2024 r. dwóch ramowych umów na tworzenie portów i wydanie gier.
Pierwsza z umów została zawarta ze spółką TapNation SAS z siedzibą we Francji („TapNation”). W ramach współpracy Emitentowi udzielone zostały licencje praw do gier, umożliwiające realizację przez Emitenta portowania oraz wydania następujących gier TapNation: „Thief Puzzle: to pass a level”, “Doll Dress Up: Makeup Games”, “Giant Rush! – Fighting Games” oraz “Color Water Sort Puzzle Games” na platformach Nintendo Switch, Steam i Steam Deck (PC), Microsoft Store (PC), Microsoft Xbox One, Microsoft Series S/X, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5. Druga umowa dotyczy współpracy ze spółką Supersonic Studios Ltd. z siedzibą w Izraelu i na dzień jej zawarcia obejmuje takie tytuły jak „Hide ‘N Seek!”, „Stacky Dash”, „911 Emergency Dispatcher”, „Car Cops” oraz „Bridge Race”. Gry zostaną przystosowane i wydane na platformach: Nintendo Switch, Steam i Steam Deck (PC), Microsoft Store (PC), Microsoft Xbox One, Microsoft Series S/X, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5. Obie umowy mają charakter ramowy i przewidują rozszerzenie współpracy o kolejne tytuły. Premiery wszystkich wymienionych powyżej gier planowane są na bieżący rok. Zarząd QubicGames S.A. przekazuje powyższe informacje do publicznej wiadomości z uwagi na fakt, iż mogą one mieć istotny wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych Emitenta. Mając to na uwadze Zarząd Emitenta postanowił przekazać powyższe informacje do publicznej wiadomości uznając, że spełniają one przesłanki uznania ich za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty