Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SEDIVIO: strona spółki
11.06.2024, 9:30

SED Zmiana stanu posiadania

Zarząd spółki Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”], informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Krzysztofa Barczewskiego [„Akcjonariusz”] sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.] o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia, doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz udziału w kapitale zakładowym, w związku z dokonaną przez Akcjonariusza darowizną. Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI. Osoby reprezentujące spółkę: Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Krzysztof Pyrdoł - Wiceprezes Zarządu Karol Matczak – Członek Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty