Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CREOTECH: strona spółki
14.06.2024, 20:50

CRI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2024 roku, wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 620 z późn. zm.) w sprawie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzone przez Pana Grzegorza Bronę. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty