Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
24.06.2024, 14:18

TRN Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę nr 20 w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 2.065.382,22 zł . Dywidenda zostanie wypłacona z części zysku netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 19 sierpnia 2024 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2024 roku. Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję Spółki przypada z tytułu dywidendy kwota 0,11 zł. Liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 18.776.202.

Inne komunikaty