Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AZTEC: strona spółki
10.07.2024, 13:50

AZC Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej Aztec UK

Zarząd Spółki AZTEC International S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Tarnowie Podgórnym informuje, że w dniu 10 lipca 2024 roku otrzymał dywidendę od spółki zależnej Aztec (UK) Limited w kwocie 253 790,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt PLN 0/100), co stanowi równowartość 50 000,00 GBP (słownie: pięćdziesiąt tysięcy funtów brytyjskich).
Emitent informował o decyzji o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną w raporcie bieżącym ESPI nr 03/2024 z dnia 5 lipca 2024 r.

Inne komunikaty