Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CMI: strona spółki
10.07.2024, 14:22

CMI Otrzymanie zamówienia o istotnej wartości na dostawę produktów Emitenta na rynek hiszpański

Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż 9 lipca 2024 r., w godzinach wieczornych, do Spółki wpłynęło od jednego ze stałych partnerów, zajmującego się dystrybucją urządzeń do medycyny estetycznej na rynku hiszpańskim, zamówienie o istotnej wartości dotyczące wykonania i dostawy produktów Spółki (dalej odpowiednio: Partner, Zamówienie, Produkty).
Przedmiotem Zamówienia są produkowane przez Spółkę urządzenia IPL i EMS. Do Zamówienia została włączona obecnie niezrealizowana część zamówienia z dnia 26 marca 2024 r., o którym Emitent informował w raporcie ESPI o numerze 2/2024 z dnia 26 marca 2024 r. Łączna wartość otrzymanego Zamówienia określona została na 1.121.185,00 EUR (słownie: jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć euro). W niniejszej wartości zawiera się kwota 185.250,00 EUR (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt euro), która jest niezrealizowaną częścią zamówienia z dnia 26 marca 2024 r., przy czym Zarząd Spółki dodaje, iż urządzenia o wartości niniejszej kwoty zostały już wyprodukowane i czekają na wysyłkę do Partnera. Realizacja Zamówienia rozpocznie się 1 września, a zakończy się 30 listopada 2024 r. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Zamówienia płatne będzie cyklicznie, w kwocie odpowiadającej ilości wysłanych Produktów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość otrzymanego Zamówienia oraz potencjalnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz gospodarczej Spółki, a także potencjalnie znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty