Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-03-17
MLPGROUP
MLG RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
52,50
0,00
2020-03-17
MLPGROUP
MLG R /: formularz raportu rocznego
52,50
0,00
2020-02-24
MLPGROUP
MLG Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki MLP GROUP S.A.
55,00
-5,45
2020-02-19
MLPGROUP
MLG Emisja obligacji serii C przez MLP Group S.A.
52,50
+2,86
2020-02-01
MLPGROUP
MLG Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
55,00
-0,91
2020-01-28
MLPGROUP
MLG Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii C
53,50
+2,80
2019-12-18
MLPGROUP
MLG Korekta raportu bieżącego nr 11/2019 dotyczącego ustanowienia Programu Emisji Obligacji i zawarcia umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji
49,60
-0,40
2019-12-18
MLPGROUP
MLG Ustanowienie Programu Emisji Obligacji i zawarcie umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji
49,60
-0,40
2019-12-09
MLPGROUP
MLG Uchwała Rady Nadzorczej Spółki MLP Group S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019
47,60
0,00
2019-12-09
MLPGROUP
MLG Uchwała Zarządu Spółki MLP Group S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019
47,60
0,00
2019-11-15
MLPGROUP
MLG SA-QSr3 2019
49,20
+0,81
2019-08-23
MLPGROUP
MLG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
46,00
0,00
2019-07-25
MLPGROUP
MLG Podpisanie umowy dotyczącej zakupu nieruchomości w Niemczech
43,40
0,00
2019-06-27
MLPGROUP
MLG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie
44,00
-1,36
2019-06-27
MLPGROUP
MLG Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 27 czerwca 2019 roku
44,00
-1,36
2019-05-28
MLPGROUP
MLG Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
47,00
-8,51
2019-05-22
MLPGROUP
MLG QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
49,00
-2,04
2019-05-22
MLPGROUP
MLG Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
49,00
-2,04
2019-05-14
MLPGROUP
MLG Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 r.
48,00
0,00
2019-05-09
MLPGROUP
MLG Umowa kredytowa podmiotów zależnych Emitenta
48,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 7
  • Następna strona