Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-02-20
SUWARY
SUW Korekta Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu za rok 2018/2019 o uzupełnienie oświadczeń i wyjaśnienia.
11,00
0,00
2020-02-18
SUWARY
SUW Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Development Sp. z o.o.
11,00
+3,64
2020-02-10
SUWARY
SUW Wznowienie notowań Emitenta
11,60
-3,45
2020-02-07
SUWARY
SUW RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
11,60
-3,45
2020-02-07
SUWARY
SUW R /: formularz raportu rocznego
11,60
-3,45
2020-02-07
SUWARY
SUW Korekta raportu rocznego 2018/2019
11,60
-3,45
2020-02-03
SUWARY
SUW Zawieszenie notowań Emitenta
11,60
0,00
2020-01-31
SUWARY
SUW RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
11,60
0,00
2020-01-31
SUWARY
SUW R /: formularz raportu rocznego
11,60
0,00
2020-01-31
SUWARY
SUW informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2018/2019
11,60
0,00
2020-01-29
SUWARY
SUW w sprawie otrzymania informacji o planowanym przesunięciu terminu wydania raportu biegłego rewidenta do sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego oraz do sprawozdania z działalności za rok obrotowy 2018/2019.
11,50
+0,87
2020-01-22
SUWARY
SUW RB 2/2020 powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.
11,20
+3,57
2020-01-07
SUWARY
SUW otrzymanie obustronnie podpisanej umowy
11,90
+0,84
2019-12-31
SUWARY
SUW Informacja w sprawie incydentalnego niezastosowania zasady II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
11,90
0,00
2019-12-19
SUWARY
SUW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 19.12.2019 r.
11,40
0,00
2019-12-19
SUWARY
SUW Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 19.12.2019 r.
11,40
0,00
2019-12-17
SUWARY
SUW Korekta raportu bieżącego 24/2019 – jednostronne podpisanie istotnej umowy
11,50
0,00
2019-12-13
SUWARY
SUW Jednostronne podpisanie istotnej umowy
11,50
+4,35
2019-12-03
SUWARY
SUW Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych
12,00
0,00
2019-11-18
SUWARY
SUW Pierwsze zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych
12,00
-0,83
  • Poprzednia strona
  • z 57
  • Następna strona