Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-07-22
BENEFIT
BFT Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
2 450,00
+1,43
2024-07-11
BENEFIT
BFT Zgłoszenie kandydatki na członkinię Rady Nadzorczej
2 620,00
-3,82
2024-07-11
BENEFIT
BFT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 7 sierpnia 2024 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
2 620,00
-0,57
2024-07-01
BENEFIT
BFT Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych
2 900,00
-1,38
2024-06-28
BENEFIT
BFT Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
2 885,00
-0,35
2024-06-28
BENEFIT
BFT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r.
2 885,00
-0,35
2024-06-28
BENEFIT
BFT Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2024 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
2 885,00
-0,35
2024-06-25
BENEFIT
BFT Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2 890,00
+0,35
2024-06-20
BENEFIT
BFT Warunkowe nabycie sieci klubów fitness Flais w Bułgarii
2 850,00
0,00
2024-06-13
BENEFIT
BFT Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Active Sport i Rekreacja sp. z o.o.
2 870,00
-1,39
2024-05-29
BENEFIT
BFT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. godz. 11:00 oraz projekty uchwał
2 935,00
-2,73
2024-05-27
BENEFIT
BFT Rezygnacja Członka Zarządu
3 020,00
0,00
2024-05-27
BENEFIT
BFT Propozycja podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
3 020,00
0,00
2024-05-27
BENEFIT
BFT Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Active Sport i Rekreacja sp. z o.o.
3 020,00
0,00
2024-05-20
BENEFIT
BFT Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
2 720,00
+3,68
2024-05-20
BENEFIT
BFT Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2 720,00
+3,68
2024-05-15
BENEFIT
BFT QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2 940,00
+0,17
2024-04-24
BENEFIT
BFT Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 24 kwietnia 2024 r.
2 685,00
+0,37
2024-04-24
BENEFIT
BFT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2024 r.
2 685,00
+0,74
2024-04-19
BENEFIT
BFT Zawarcie umów dotyczących nabycia oraz objęcia akcji w SmartLunch S.A. w zamian m.in. za udziały w Lunching sp. z o.o.
2 785,00
+0,18
  • Poprzednia strona
  • z 33
  • Następna strona