Trwa ładowanie...
bEhUPdDV

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-05-28
BITEVIL
CDT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
2,90
0,00
2021-05-28
BITEVIL
CDT Zaktualizowana strategia Spółki do 2026 roku
2,90
0,00
2021-05-21
BITEVIL
CDT Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
3,00
-6,67
2021-03-19
BITEVIL
CDT Wstrzymanie negocjacji z Softie sp. z o.o.
3,24
0,00
2021-03-15
BITEVIL
CDT Przedłużenie negocjacji
3,58
0,00
2021-03-11
BITEVIL
CDT Zakończenie negocjacji
3,54
0,00
2021-03-11
BITEVIL
CDT Odstąpienie od publikacji wybranych danych finansowych z działalności Spółki
3,54
0,00
2021-02-22
BITEVIL
CDT Podpisanie listu intencyjnego z Softie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3,82
0,00
2021-02-17
BITEVIL
CDT Podpisanie listu intencyjnego z Nessie Research Lab Maroń Turkowska sp.j.
4,04
0,00
2021-01-22
BITEVIL
CDT Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce DEV4PLAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
3,74
-10,16
2021-01-22
BITEVIL
CDT Zawarcie umowy objęcia akcji z Inwestorem
3,74
-10,16
2021-01-19
BITEVIL
CDT Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
2,78
+4,32
2021-01-14
BITEVIL
CDT Raport sprzedażowy za czwarty kwartał 2020 roku
2,88
-2,78
2020-12-21
BITEVIL
CDT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 stycznia 2021 r. wraz z projektami uchwał
3,26
+3,07
2020-12-21
BITEVIL
CDT Podpisanie umowy inwestycyjnej
3,34
-2,40
2020-12-04
BITEVIL
CDT Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu przez Zarząd spółki CodeAddict S.A. negocjacji ze spółką PlayWay S.A. w sprawie ustalenia warunków realizacji wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego podjęcia ścisłej współpracy w zakresie produkcji, dystrybucji i wydawania gier komputerowych.
2,62
+56,49
2020-12-04
BITEVIL
CDT Podpisanie listu intencyjnego z PlayWay S.A.
2,62
+56,49
2020-11-25
BITEVIL
BIT Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
3,88
0,00
2020-11-25
BITEVIL
BIT Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych
3,06
+26,80
2020-11-25
BITEVIL
BIT Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
3,06
+33,99
  • Poprzednia strona
  • z 7
  • Następna strona
bEhUPdED