Trwa ładowanie...
bEhUvffV

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-06-18
CORELENS
COR Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
3,56
+0,28
2021-06-18
CORELENS
COR Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
3,56
+0,28
2021-06-18
CORELENS
COR Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
3,56
+0,28
2021-06-14
CORELENS
COR Rejestracja połączenia Corelens S.A. oraz Zortrax S.A.
3,20
+0,31
2021-05-24
CORELENS
COR Powzięcie informacji o rejestracji Zortrax Dental S.A. w rejestrze przedsiębiorców KRS
3,22
0,00
2021-05-13
CORELENS
COR Powzięcie informacji o podpisaniu przez Zortrax S.A. umowy o współpracy z Skriware sp. z o.o.
3,26
0,00
2021-05-06
CORELENS
COR Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 r.
3,30
-3,03
2021-04-30
CORELENS
COR Podjęcie uchwał o połączeniu Corelens oraz Zortrax
3,72
-8,60
2021-04-30
CORELENS
COR Temat: Informacja dla akcjonariuszy Emitenta oraz Zortrax S.A. o publikacji Suplementu nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 r. do dokumentu opisującego połączenie i jego wpływ na Emitenta.
3,72
+0,54
2021-04-22
CORELENS
COR Informacja dla akcjonariuszy Emitenta oraz Zortrax S.A. w sprawie publikacji dokumentu opisującego połączenie i jego wpływ na Emitenta
3,52
0,00
2021-04-08
CORELENS
COR Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki
3,40
-0,29
2021-03-29
CORELENS
COR Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Corelens S.A. wraz z projektami uchwał
3,00
+20,00
2021-02-18
CORELENS
COR Powzięcie informacji o zawiązaniu przez Zortrax spółki zależnej Zortrax Dental S.A.
3,02
+1,99
2021-02-17
CORELENS
COR Powzięcie informacji o podpisaniu przez Zortrax S.A. listu intencyjnego z Skriware sp. z o.o.
3,14
+4,46
2021-02-12
CORELENS
COR Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Corelens S.A. z Zortrax S.A.
3,10
+2,58
2021-02-09
CORELENS
COR Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
3,06
+1,31
2021-01-25
CORELENS
COR Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Corelens S.A. z Zortrax S.A.
3,12
+10,26
2021-01-18
CORELENS
COR Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia Corelens i Zortrax
3,16
+1,90
2021-01-04
CORELENS
COR Podjęcie uchwały o kontynuowaniu działalności w postaci dystrybucji artykułów optyczno – okulistycznych
3,18
+0,63
2020-12-31
CORELENS
COR Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR
3,16
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona
bEhUvfgD