Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2022-09-27
IFM
FVE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta z dnia 27.09.2022 r.
0,43
-6,98
2022-09-01
IFM
FVE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 września 2022 r.
0,35
0,00
2022-02-02
IFM
IFM Pośrednie nabycie akcji spółki Foto Volt Eko Energia S.A.
0,47
0,00
2022-02-02
IFM
IFM Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR
0,47
0,00
2021-10-01
IFM
FVE Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 września 2021 r.
0,80
0,00
2021-09-28
IFM
FVE Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 września 2021 roku
0,80
-0,75
2021-09-03
IFM
FVE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
0,78
-1,54
2020-04-16
IFM
IFM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
0,34
0,00
2020-03-04
IFM
IFM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 marca 2020 roku
0,35
+35,43
2020-03-04
IFM
IFM Zmiana przedmiotu działalności
0,35
-11,43
2019-08-19
IFM
IFM Udzielenie pożyczki spółce Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
0,15
0,00
2019-08-01
IFM
IFM Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółki Foto Volt Eko sp. z o.o. sp.k.
0,13
0,00
2019-07-03
IFM
IFM Przystąpienie jako Komandytariusz do spółki komandytowej Foto Volt Eko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
0,24
0,00
2019-06-04
IFM
IFM Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2019 roku
0,21
0,00
2019-04-23
IFM
IFM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2019 roku
0,22
0,00
2019-04-23
IFM
IFM Wpis Emitenta do rejestru agentów firm inwestycyjnych
0,22
0,00
2019-04-09
IFM
IFM Dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań oraz opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018
0,22
0,00
2018-06-14
IFM
IFM Złożenie wniosku o wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych
0,39
-17,95
2018-06-07
IFM
IFM Zawarcie umowy o pełnienie funkcji agenta firmy inwestycyjnej
0,55
0,00
2018-06-05
IFM
IFM Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2018 roku
0,55
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona