Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2023-01-24
MABION
MAB Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
22,28
-1,71
2022-12-13
MABION
MAB Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki
23,09
+1,78
2022-12-12
MABION
MAB Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki do obrotu giełdowego
23,35
-1,07
2022-11-24
MABION
MAB Q 3/2022: formularz raportu kwartalnego
22,40
+0,22
2022-11-23
MABION
MAB Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.
21,16
+0,28
2022-10-26
MABION
MAB Wypowiedzenie przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. - badania nad nową generacją leków"
20,41
0,00
2022-10-18
MABION
MAB Zgoda komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na udzielenie Spółce finansowania
21,29
-0,19
2022-09-29
MABION
MAB P /: formularz raportu półrocznego
20,03
0,00
2022-09-22
MABION
MAB Rozszerzenie i wydłużenie współpracy z Novavax, Inc. – wariant Omicron
21,45
0,00
2022-09-19
MABION
MAB Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2022 roku
21,88
+0,55
2022-08-30
MABION
MAB Przyznanie akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
24,80
+1,01
2022-08-24
MABION
MAB Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii S Spółki
25,21
-2,82
2022-08-08
MABION
MAB Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2021
31,79
-0,19
2022-08-02
MABION
MAB Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.
33,14
-1,93
2022-07-20
MABION
MAB Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.
32,88
0,00
2022-07-18
MABION
MAB Rejestracja zmian Statutu Spółki
29,80
0,00
2022-07-14
MABION
MAB Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
30,12
0,00
2022-07-12
MABION
MAB Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.
37,50
-13,07
2022-07-06
MABION
MAB Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.
26,00
+2,77
2022-06-21
MABION
MAB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.
21,56
+1,39
  • Poprzednia strona
  • z 26
  • Następna strona