Trwa ładowanie...
bEgJVNwB

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-06-10
MAKARONPL
MAK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
7,30
0,00
2021-06-07
MAKARONPL
MAK Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
7,20
0,00
2021-06-02
MAKARONPL
MAK Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego
7,20
-0,28
2021-06-02
MAKARONPL
MAK Rekomendacja wypłaty dywidendy - pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
7,20
-0,28
2021-06-02
MAKARONPL
MAK Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
7,20
-0,28
2021-06-02
MAKARONPL
MAK Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020
7,20
+3,33
2021-06-02
MAKARONPL
MAK Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2020
7,20
+3,33
2021-05-28
MAKARONPL
MAK Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
7,18
0,00
2021-05-28
MAKARONPL
MAK QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,18
0,00
2021-04-27
MAKARONPL
MAK Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
7,10
-2,54
2021-04-26
MAKARONPL
MAK Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie pośrednie znacznego pakietu akcji
6,64
+6,93
2021-04-26
MAKARONPL
MAK Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną
6,64
+6,93
2021-04-26
MAKARONPL
MAK Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji
6,64
+6,93
2021-04-26
MAKARONPL
MAK Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
6,64
-1,20
2021-04-26
MAKARONPL
MAK Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji
6,64
-1,20
2021-04-20
MAKARONPL
MAK Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu Listu Intencyjnego, dotyczącego podjęcia negocjacji na temat potencjalnego nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
6,78
-0,29
2021-04-19
MAKARONPL
MAK Zmiana terminu publikacji raportu za I kw. 2021 roku
6,60
+2,73
2021-04-15
MAKARONPL
MAK RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
6,38
0,00
2021-04-15
MAKARONPL
MAK R /: formularz raportu rocznego
6,38
0,00
2021-04-15
MAKARONPL
MAK Rekomendacja wypłaty dywidendy
6,38
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 31
  • Następna strona
bEgJVNxj