Trwa ładowanie...
bEUnWpkl
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-11-25
MOJ
MOJ SA-Q 3/2021: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
1,65
0,00
2021-09-23
MOJ
MOJ SA-P /2021: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
1,63
0,00
2021-08-18
MOJ
MOJ Decyzja podatkowa Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 13 sierpnia 2021 r.
1,48
0,00
2021-07-26
MOJ
MOJ Transakcje z GK FASING S.A.
1,45
0,00
2021-07-01
MOJ
MOJ Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
1,44
+1,05
2021-06-23
MOJ
MOJ Ustanowienie hipotek umownych łącznych na rzecz Banku PEKAO S.A.
1,43
+4,20
2021-05-31
MOJ
MOJ Uchwały podjęte przez ZWZ MOJ S.A. w dniu 31.05.2021 roku.
1,43
-2,80
2021-05-31
MOJ
MOJ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 31maja 2021 roku.
1,43
-2,80
2021-05-27
MOJ
MOJ SA-Q 1/2021: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
1,44
-3,47
2021-05-04
MOJ
MOJ Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 31.05.2021 roku.
1,68
-0,30
2021-05-04
MOJ
MOJ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 31.05.2021 roku.
1,68
-0,30
2021-04-28
MOJ
MOJ SA-R /2020: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
1,70
0,00
2021-03-23
MOJ
MOJ Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach
2,44
0,00
2021-03-18
MOJ
MOJ Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach
2,50
+1,60
2021-01-28
MOJ
MOJ Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
1,20
0,00
2021-01-28
MOJ
MOJ Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
1,20
0,00
2021-01-22
MOJ
MOJ Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez dwóch akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Katowicach („Sąd”) o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.
1,24
0,00
2021-01-14
MOJ
MOJ Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez akcjonariusza do Sądu Okręgowego w Katowicach („Sąd”) o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.
1,12
+3,57
2020-12-15
MOJ
MOJ Piąte wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
1,15
+0,87
2020-12-07
MOJ
MOJ Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
1,11
+8,11
  • Poprzednia strona
  • z 22
  • Następna strona
bEUnWpkT