Trwa ładowanie...
bEhESVtx

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-06-14
MARVIPOL
MVP Okresowa amortyzacja obligacji serii W
9,86
-0,41
2021-06-02
MARVIPOL
MVP Korekta raportu bieżącego nr 33/2021 z 2 czerwca 2021 - Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
11,25
-0,44
2021-06-02
MARVIPOL
MVP Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
11,25
+1,33
2021-06-01
MARVIPOL
MVP Informacja nt. rozpoczęcia realizacji projektu magazynowego w okolicy Katowic
11,35
+0,44
2021-06-01
MARVIPOL
MVP Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A. z dnia 1 czerwca 2021 r.
11,35
-1,32
2021-06-01
MARVIPOL
MVP Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2020
11,35
-2,20
2021-06-01
MARVIPOL
MVP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 1 czerwca 2021 r.
11,35
-2,20
2021-05-31
MARVIPOL
MVP Zawarcie umów kredytowych w ramach projektu deweloperskiego w Warszawie
11,20
+1,34
2021-05-28
MARVIPOL
MVP Okresowa amortyzacja obligacji serii Y
11,45
0,00
2021-05-28
MARVIPOL
MVP SA-QSr1 2021
11,45
0,00
2021-05-17
MARVIPOL
MVP Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę realizującą projekt magazynowy
11,00
0,00
2021-05-12
MARVIPOL
MVP Korekta raportu bieżącego nr 25/2021 z dn. 5 maja 2021 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
9,90
0,00
2021-05-05
MARVIPOL
MVP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.
8,68
+7,83
2021-05-05
MARVIPOL
MVP Zawarcie aneksu i nowacji do umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Warszawy
8,68
+9,22
2021-05-05
MARVIPOL
MVP Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i wypłaty dywidendy przez Radę Nadzorczą
8,68
+7,14
2021-05-05
MARVIPOL
MVP Wniosek Zarządu Marvipol Development S.A. dotyczący podziału zysku i wypłaty dywidendy
8,68
+7,14
2021-05-04
MARVIPOL
MVP Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad określonych spraw
8,68
0,00
2021-04-21
MARVIPOL
MVP Emisja niezabezpieczonych obligacji serii AD Emitenta
8,70
-0,46
2021-04-13
MARVIPOL
MVP Nabycie przez Emitenta obligacji celem umorzenia
9,06
0,00
2021-04-12
MARVIPOL
MVP Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskiej
8,48
+4,48
  • Poprzednia strona
  • z 12
  • Następna strona
bEhESVuf