Trwa ładowanie...
bDJVTgHV

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-01-26
OPTEAM
OPM Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
16,00
-1,25
2020-11-30
OPTEAM
OPM Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 rok.
25,60
0,00
2020-11-05
OPTEAM
OPM Q 3/2020: formularz raportu kwartalnego
25,00
0,00
2020-10-28
OPTEAM
OPM Informacja o wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.
27,40
-5,11
2020-10-27
OPTEAM
OPM Informacja o otrzymaniu komunikatu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.
27,00
+1,48
2020-10-26
OPTEAM
OPM Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.
26,80
-0,75
2020-10-26
OPTEAM
OPM Informacja o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.
26,80
+0,75
2020-10-23
OPTEAM
OPM Informacja o otrzymaniu oświadczenia od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych OPTeam S.A.
27,00
-0,74
2020-10-13
OPTEAM
OPM Informacja o spełnieniu warunków umowy przedwstępnej.
26,00
+0,77
2020-10-02
OPTEAM
OPM Informacja o transakcjach na akcjach OPTeam S.A.
26,40
-1,52
2020-09-11
OPTEAM
OPM P /: formularz raportu półrocznego
22,80
+1,75
2020-06-29
OPTEAM
OPM Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA OPTeam SA w dniu 26.06.2020 r.
24,20
0,00
2020-06-26
OPTEAM
OPM Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A.
24,20
0,00
2020-06-26
OPTEAM
OPM Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
24,20
0,00
2020-06-24
OPTEAM
OPM Korekta raportu nr 4/2020 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
23,60
0,00
2020-05-29
OPTEAM
OPM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
24,00
+3,33
2020-05-07
OPTEAM
OPM Q 1/2020: formularz raportu kwartalnego
21,80
0,00
2020-04-14
OPTEAM
OPM Wpływ rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na działalność Emitenta.
22,40
0,00
2020-03-20
OPTEAM
OPM R /: formularz raportu rocznego
22,00
0,00
2020-03-11
OPTEAM
OPM Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. oraz przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji określonych dokumentów przez OPTeam S.A.
20,40
-6,86
  • Poprzednia strona
  • z 23
  • Następna strona
bDJVTgID