Trwa ładowanie...
bEqyjduJ

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-06-29
PHN
PHN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2021 r.
15,50
0,00
2021-06-29
PHN
PHN Dywidenda za rok obrotowy 2020
15,50
0,00
2021-06-29
PHN
PHN Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.
15,50
0,00
2021-06-11
PHN
PHN Komunikat działu operacyjnego KDPW
15,90
-2,20
2021-06-11
PHN
PHN Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
15,90
-2,20
2021-06-09
PHN
PHN Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza
15,70
+1,59
2021-06-02
PHN
PHN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
16,15
+0,93
2021-06-02
PHN
PHN Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2020 r.
16,15
+0,93
2021-05-28
PHN
PHN Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
15,65
+1,60
2021-05-27
PHN
PHN QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15,30
+2,29
2021-05-21
PHN
PHN Rezygnacja osoby zarządzającej
15,50
-0,65
2021-05-01
PHN
PHN Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PHN S.A. za lata obrotowe 2021-2022 z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024
12,80
0,00
2021-05-01
PHN
PHN RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
12,80
0,00
2021-05-01
PHN
PHN R /: formularz raportu rocznego
12,80
0,00
2021-04-12
PHN
PHN Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
13,05
+0,38
2021-03-11
PHN
PHN Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
13,30
0,00
2021-02-22
PHN
PHN Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii B
13,35
-0,37
2021-02-05
PHN
PHN Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
13,20
+4,55
2021-01-29
PHN
PHN Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
12,60
+0,79
2020-12-23
PHN
PHN Oferta zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa
10,45
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 20
  • Następna strona
bEqyjdvr