Trwa ładowanie...
bEiKuyVx

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-06-22
ROPCZYCE
RPC Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
29,90
-3,01
2021-06-22
ROPCZYCE
RPC Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych.
29,90
+0,33
2021-06-22
ROPCZYCE
RPC Informacja o nabyciu akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego
29,90
0,00
2021-06-11
ROPCZYCE
RPC Powzięcie informacji o wytoczeniu powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29,10
+0,69
2021-05-26
ROPCZYCE
RPC Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2020 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2021 rok
29,50
-1,69
2021-05-25
ROPCZYCE
RPC Znaczne pakiety akcji – zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki
29,00
-0,69
2021-05-24
ROPCZYCE
RPC Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
29,30
-3,07
2021-05-17
ROPCZYCE
RPC QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26,60
-0,38
2021-05-10
ROPCZYCE
RPC Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.
27,50
-2,91
2021-05-04
ROPCZYCE
RPC Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu wszystkich akcji Emitenta
28,20
0,00
2021-04-28
ROPCZYCE
RPC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r.
29,00
-2,07
2021-04-28
ROPCZYCE
RPC Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r.
29,00
-2,07
2021-04-28
ROPCZYCE
RPC Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
29,00
-2,07
2021-04-28
ROPCZYCE
RPC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r.
29,00
-1,72
2021-04-28
ROPCZYCE
RPC Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r.
29,00
-1,03
2021-03-31
ROPCZYCE
RPC Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
30,20
+0,33
2021-03-26
ROPCZYCE
RPC Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2021 roku
30,10
-0,33
2021-03-26
ROPCZYCE
RPC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30,10
-0,33
2021-03-26
ROPCZYCE
RPC Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2021 r.
30,10
-0,33
2021-03-26
ROPCZYCE
RPC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek Akcjonariuszy Spółki
30,10
-0,33
  • Poprzednia strona
  • z 54
  • Następna strona
bEiKuyWf