Trwa ładowanie...
bEDKWaqJ
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-09-21
TORPOL
TOR Aktualizacja informacji nt. oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
12,98
+0,15
2021-09-14
TORPOL
TOR Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
14,06
-1,71
2021-09-03
TORPOL
TOR PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13,72
-0,15
2021-08-20
TORPOL
TOR Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
13,30
+0,75
2021-08-18
TORPOL
TOR Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku
13,14
-2,59
2021-08-05
TORPOL
TOR Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego
13,88
+0,86
2021-07-28
TORPOL
TOR Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.
14,38
-0,28
2021-07-23
TORPOL
TOR Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną
13,74
+1,31
2021-07-20
TORPOL
TOR Zmiana adresu siedziby Emitenta
13,30
+0,75
2021-07-09
TORPOL
TOR Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
13,46
+4,16
2021-06-29
TORPOL
TOR Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
16,38
-7,81
2021-06-18
TORPOL
TOR Zawarcie z „PKP Intercity" S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych
16,64
-2,04
2021-06-11
TORPOL
TOR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
15,74
+0,38
2021-06-11
TORPOL
TOR Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 11 czerwca 2021 roku
15,74
0,00
2021-06-11
TORPOL
TOR Informacja o wypłacie dywidendy
15,74
-0,25
2021-06-09
TORPOL
TOR Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 18/2021 dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15,56
+0,26
2021-06-01
TORPOL
TOR Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną
15,26
-0,13
2021-05-26
TORPOL
TOR Uznanie za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez „PKP Intercity” S.A.
14,70
+0,41
2021-05-21
TORPOL
TOR QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14,44
+1,39
2021-05-14
TORPOL
TOR Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 roku
14,56
-0,41
  • Poprzednia strona
  • z 26
  • Następna strona
bEDKWarr