Trwa ładowanie...
bEThwPAl
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-11-05
TOYA
TOA QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
8,62
-6,03
2021-09-28
TOYA
TOA Aneks z dnia 28 września 2021 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
8,98
-0,45
2021-09-15
TOYA
TOA Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
9,15
-0,77
2021-08-26
TOYA
TOA PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
8,51
+1,65
2021-07-16
TOYA
TOA Wypłata dywidendy
8,57
-1,87
2021-07-02
TOYA
TOA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 29 czerwca 2021
8,63
0,00
2021-06-29
TOYA
TOA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2021 r.
8,68
0,00
2021-06-29
TOYA
TOA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.
8,68
+0,23
2021-05-31
TOYA
TOA Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
8,40
+0,71
2021-05-31
TOYA
TOA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021r.
8,40
+0,95
2021-05-25
TOYA
TOA Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
8,20
-1,71
2021-05-13
TOYA
TOA Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
7,89
-0,38
2021-05-11
TOYA
TOA QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,90
+0,25
2021-05-11
TOYA
TOA Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku grupy kapitałowej TOYA S.A
7,90
+0,25
2021-05-07
TOYA
TOA QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,88
+1,52
2021-04-27
TOYA
TOA Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent lub Jednostka Dominująca”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach w pierwszym kwartale 2021r.
7,82
-0,90
2021-04-27
TOYA
TOA Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
7,82
-1,53
2021-03-19
TOYA
TOA Zmiana daty przekazania raportów okresowych
7,00
-2,00
2021-03-19
TOYA
TOA Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent lub Jednostka Dominująca”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020r.
7,00
-2,86
2021-03-18
TOYA
TOA Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
6,88
+1,74
  • Poprzednia strona
  • z 22
  • Następna strona
bEThwPAT