Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

LWB Wybór biegłego rewidenta

2018-01-05 14:51:40
LWB Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (,,Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 05.01.2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do:

- dokonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2018-2020 r. zgodnie z MSSF,

- przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za lata 2018-2020 zgodnie z MSSF.

Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.

Spółka korzystała wcześniej z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz podmiotów wchodzących w skład sieci PwC w zakresie: doradztwa i sporządzenia raportu w odniesieniu do prospektu emisyjnego akcji LWB S.A. wyemitowanego w 2009 roku; przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za lata obrotowe 2009-2011; doradztwa dotyczącego pierwszego zastosowania standardów MSR/MSSF; doradztwa i audytu w zakresie obszaru kosztorysowania (2011-2012); warsztatów tematycznych (2010 r.); doradztwa prawnego (2012 r.); doradztwa podatkowego w latach 2014-2017 w zakresie m.in. podatku akcyzowego; weryfikacji poprawności wyliczenia przez Spółkę Współczynnika Akcyzowego za rok 2016.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jest wpisana od dnia 16.02.1995 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 144.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta zgodnie z § 17 pkt. 2 Statutu Spółki. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 19

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-01-03 13:47 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 67,00 +0,15
2017-12-29 12:36 BOGDANKA LWB NWZ - lista akcjonariuszy 66,50 +0,75
2017-12-29 12:25 BOGDANKA LWB NWZ - podjęte uchwały: zmiany w RN, zmiany w statucie 66,50 +0,75
2017-12-29 11:31 BOGDANKA LWB zmiany w składzie RN 66,50 +0,75
2017-12-20 14:27 BOGDANKA LWB Powołanie członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. 68,81 -0,74
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics