Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GLG Otrzymanie od GLG Pharma LLC informacji o zawarciu porozumień w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki.

2017-07-17 21:47:58
GLG Otrzymanie od GLG Pharma LLC informacji o zawarciu porozumień w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami Spółki.

Zarząd GLG Pharma S.A. z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka") informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. otrzymał od GLG Pharma LLC z siedzibą w Jupiter w Stanach Zjednoczonych Ameryki (,,Akcjonariusz") zawiadomienie o zawarciu przez Akcjonariusza, z inwestorami instytucjonalnymi obejmującymi akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki (,,Inwestorzy"), porozumień w sprawie powstrzymania się od rozporządzania akcjami (,,Porozumienia"), w których Akcjonariusz zobowiązał się do nierozporządzania w zakresie określonym w Porozumieniach, przez okres 24 miesięcy (,,Okres Lock-up"), wszystkimi posiadanymi przez siebie akcjami zwykłymi na okaziciela serii E Spółki w liczbie 4,5 mln sztuk (,,Akcje"), bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Inwestorów.

Zgodnie z Porozumieniami Akcjonariusz przez Okres Lock-up nie będzie oferować, przenosić własności, ustanawiać jakiegokolwiek obciążenia, udzielać opcji, zobowiązywać się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób rozporządzać, bezpośrednio lub pośrednio Akcjami ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia Akcji, zawierać umowy ani dokonywać transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z Akcji, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji, prowadzić ani upoważniać nikogo do prowadzenia rozmów na temat możliwości ww. rozporządzenia Akcjami, do ww. rozporządzenia Akcjami ani nie ogłosi zamiaru ww. rozporządzenia Akcjami. W przypadku dokonania rozporządzania Akcjami bez uzyskania pisemnej zgody Inwestorów, Akcjonariusz zobowiązał się naprawić Inwestorom wszelkie poniesione szkody.

Porozumienia ulegają rozwiązaniu w przypadku spełnienia się łącznie następujących warunków: (a) akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; (b) kapitalizacja Spółki przekroczy 100 mln zł.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics