Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nextbike miał 5 mln zł straty netto, 2 mln zł straty EBITDA w I kw. 2019 r.

0
Podziel się:

Nextbike odnotował 5 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 3,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. EBITDA wyniosła -2 mln zł wobec -0,9 mln zł rok wcześniej.

Nextbike miał 5 mln zł straty netto, 2 mln zł straty EBITDA w I kw. 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,8 mln zł w 2018 r. wobec 5,8 mln zł rok wcześniej.

"Dla ułatwienia porównywalności wyników finansowych i analizy trendów spółka prezentuje dane znormalizowane, uwzględniające równomierną alokację zarówno skumulowanych przychodów, jak i marży ze zrealizowanych dostaw w poszczególnych latach kontraktu (Nextbike Polska zawiera dwa typy umów z jednostkami samorządu terytorialnego: o usługę, w których przychody i marża z kontraktu rozpoznawane są liniowo w okresie kontraktu, oraz o dostawę, gdzie przychody i marża rozpoznawane są w okresie dostawy). Znormalizowane skonsolidowane przychody za I kw. 2019 wynoszą 7,8 mln zł (wobec 4,5 mln zł w I kw. 2018 roku), a znormalizowana skonsolidowana EBITDA -2,2 mln zł (wobec -1,2 mln zł rok wcześniej)" - czytamy w komunikacie.

Wzrost przychodów grupy wynika z uruchomienia nowych kontraktów oraz rozbudowy systemów rowerów miejskich w ramach już zawartych umów. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba rowerów we flocie Nextbike Polska wzrosła o 5,7 tys., czyli o 43%. Jednocześnie o 1,9 mln zł r/r, czyli o ok. 170%, wzrosły przychody ze źródeł prywatnych. Celem grupy jest systematyczne zwiększanie ich udziału w przychodach ogółem. W I kw. 2019 r. zanotowano spadek ich udziału do 14%, co związane jest z rozpoznaniem przychodów z realizacji I etapu dostawy trójmiejskiego systemu rowerowego MEVO, podano również.

"Dostawa I etapu MEVO w istotnej mierze wpłynęła na poziom raportowanych przychodów Nextbike Polska w I kw. 2019 (in plus)
oraz EBITDA i wyniku netto (in minus za sprawą stosunkowo niskiej marży na dostawie). Wyłączając wpływ ww. dostawy I etapu MEVO, w I kw. obserwowana jest sezonowość działalności grupy - w okresie zimowym większość systemów rowerowych nie funkcjonuje, co sprawia, że nie są generowane przychody, a równolegle grupa ponosi koszty związane z gruntownym międzysezonowym serwisem floty oraz przygotowaniem do pozyskiwania nowych kontraktów" - czytamy dalej.

W okresie styczeń-marzec obserwowany był wzrost kosztów operacyjnych związany ze wzmocnieniem struktur grupy oraz wzrostem kosztów na bieżące serwisowanie i relokowanie rosnącej skokowo floty rowerów w celu wzmocnienia jakości funkcjonowania systemów, a także związany z przygotowaniem do uruchomień systemów planowanych na ten rok (ze względu na stale rosnącą liczbę rowerów odpowiednio wyższe są koszty magazynowania sprzętu w przerwie międzysezonowej oraz wydatki na ponowne uruchomienie systemów w nowym sezonie). Wspomniany wyżej wzrost kosztów operacyjnych był bezpośrednią przyczyną osiągnięcia niższych w ujęciu rok do roku wyników finansowych grupy, wskazano także.

"Nextbike Polska jest liderem rynkowym, który w tym roku zarządzać będzie flotą ok. 24 tys. rowerów - to ogromny sukces tej organizacji, ale jednocześnie wysiłek, aby sprostać tak dynamicznemu wzrostowi skali działalności. Obecnie wdrażamy największy w Europie system rowerowy w całości składający się z rowerów IV generacji wspomaganych elektrycznie - MEVO. Jesteśmy pionierem, ale nie ukrywamy, że ponosimy w związku z tym koszty. Pierwszy kwartał br. był dla Nextbike Polska nietypowy pod względem prezentowanych wyników finansowych ze względu na realizację wspomnianego I etapu MEVO. Jest to jednocześnie okres w roku o sezonowo najniższych przychodach i najniższym wyniku EBITDA, a wraz ze wzrostem skali działalności dysproporcja pomiędzy przychodami i kosztami rozpoznawalnymi w pierwszym kwartale wzrosła" - powiedział prezes Paweł Orłowski, cytowany w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę liczbę rowerów we flocie - zarówno w systemach uruchomionych, jak i planowanych do uruchomienia w dalszej części roku - oraz perspektywy dotyczące zwiększania przychodów ze źródeł prywatnych, będziemy mieli do czynienia z kolejnym rekordowym rokiem pod względem sprzedaży. Moim celem jest jednocześnie uporządkowanie bieżącej sytuacji i przygotowanie organizacji do realizacji zadań biznesowych w taki sposób, aby za rosnącą sprzedażą podążały wyniki finansowe. Patrząc realistycznie - nie jest to zapewne zadanie, które uda się nam zrealizować w krótkim terminie, ale wierzę, że po okresie turbulencji związanych z tempem wzrostu typowym raczej dla startupów niż dojrzałych spółek z przychodami liczonymi w dziesiątkach milionów złotych, Nextbike Polska powróci do generowania wyników korespondujących z rozmiarem i perspektywami tego biznesu" - dodał prezes.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)