Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Selvita podzieli się na dwie spółki, obie będą notowane na GPW

0
Podziel się:

Selvita zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu, podała spółka. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Obie spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Podział ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r.

Selvita podzieli się na dwie spółki, obie będą notowane na GPW
bFfBUJSd

"Jesteśmy dumni, że nasze obydwa segmenty działalności - usługowy oraz innowacyjny - zbudowały silną pozycję na swoich rynkach i że pozwala im ona działać niezależnie od siebie. Wydzielone podmioty będą miały znakomity potencjał do dalszego długoterminowego wzrostu. Liczymy na uwolnienie dodatkowej energii każdej ze spółek i w konsekwencji zwiększenie wartości każdej z nich w oparciu o odmienne strategie dopasowane do ich modeli działalności" - powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

W wyniku podziału do nowej spółki wydzielona zostanie część usługowa Selvity. Będzie ona kontynuować dynamiczny rozwój poprzez wzrost organiczny, a także w oparciu o akwizycje w Polsce oraz za granicą spółek pozwalających na realizacje założonych celów biznesowych. Jako wiodąca firma na rynku, Selvita będzie w znakomitej pozycji do budowania trwałej wartości dzięki strategii selektywnych i systematycznych przejęć, która będzie możliwa m.in. poprzez finansowanie dłużne, do którego dostęp przed podziałem był utrudniony. Powyższe powinno umocnić przewagi konkurencyjne spółki. Po rejestracji podziału spółka będzie funkcjonowała pod nazwą Selvita, podano również.

"Część innowacyjna będzie kontynuowała swoje projekty polegające na odkrywaniu i rozwoju cząsteczek, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób onkologicznych. Podstawowymi celami tej spółki w najbliższym czasie będzie prowadzenie badania klinicznego programu SEL120, a także rozwój projektów na etapie przedklinicznym w ramach trzech platform: Platformy Terapii Celowanych, Platformy Metabolizmu Komórek Nowotworowych i Immunometabolizmu oraz Platformy Immunoonkologicznej. Spółka planuje co roku identyfikację jednego nowego kandydata przedklinicznego w ramach swojego portfolio projektów. W roku 2019 spółka planuje skomercjalizować jeden projekt we wczesnej fazie rozwoju. Docelowo zmianie ulegnie nazwa spółki - zostanie one ujawniona w późniejszym czasie" - czytamy dalej.

bFfBUJSf

W przypadku uzyskania poparcia akcjonariuszy i rady nadzorczej po podziale, Paweł Przewięźlikowski, obecny prezes zarządu Selvity, stanie na czele spółki zajmującej się rozwojem innowacyjnych terapii onkologicznych. Wraz z nim zarząd będą tworzyć Krzysztof Brzózka oraz Steffen Heeger. Bogusław Sieczkowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu Selvity, zostanie prezesem spółki zajmującej się usługami badawczo-rozwojowymi na rzecz firm farmaceutycznych biotechnologicznych i chemicznych. W jej zarządzie znajdą się również obecni członkowie zarządu Selvity odpowiedzialni za segment usługowy: Miłosz Gruca (w randze wiceprezesa), Mirosława Zydroń oraz Edyta Jaworska. Nowym członkiem zarządu zostanie Dawid Radziszewski, prawnik, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za akwizycje. Składy rad nadzorczych obu podmiotów zostaną ustalone przez walne zgromadzenia spółek, co powinno nastąpić w III kw. 2019 r., wskazano także.

"Podział Selvita S.A. ma zostać sfinalizowany w IV kw. 2019 r. Finalizacja transakcji uzależniona jest od uzyskania zgody akcjonariuszy oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Każdy akcjonariusz Selvita S.A., obok każdej posiadanej akcji Selvita S.A., w wyniku podziału, otrzyma jedną akcję nowej spółki. Intencją zarządu Selvity jest zachowanie obecnej struktury akcjonariatu w wydzielonych podmiotach. Spółka prowadząca działalność usługową stanie się akcjonariuszem w spółce Ardigen, wykorzystującej sztuczną inteligencję w procesie rozwoju innowacyjnych leków, w szczególności terapii spersonalizowanych. Z kolei spółka onkologiczna będzie posiadała udziały w spółce NodThera, skoncentrowanej na odkrywaniu i rozwoju innowacyjnych inhibitorów inflamasomu NLRP3" - napisano w komunikacie.

Na potrzeby podziału spółka dokonała wyceny obu segmentów działalności. Wartość segmentu innowacyjnego została określona na 976 mln zł, a segmentu usługowego na 382 mln zł.

Około 170 osób po podziale zostanie pracownikami spółki zajmującej się odkrywaniem nowych terapii onkologicznych, a około 325 osób będzie pracować nad projektami badawczo-rozwojowymi w spółce usługowej, wskazano także.

bFfBUJSl

"Dzięki wysokiej jakości usług i satysfakcji klientów Selvita ugruntowała wiodącą pozycję w branży biotechnologicznej. Segment usługowy Selvity świadczy wysokiej jakości usługi dla szerokiej bazy klientów. W minionych latach przychody segmentu usługowego Selvity rosły ponad 30% rocznie (skumulowany wzrost w latach 2014-2018 wyniósł 267%). Przychody segmentu usługowego zwiększyły się w 2018 r. o 34%, do 59,1 mln zł, dzięki wzrostowi organicznemu w kluczowych obszarach. Jednocześnie o 67% - do 8,8 mln zł - zwiększył się zysk operacyjny. Tym samym rentowność operacyjna segmentu wzrosła z 10,8 do 13,5%. Backlog usług na 2019 r. sięga już 41,7 mln zł i jest o 43% wyższy od stanu portfela zamówień z analogicznego okresu w roku 2018" - podsumowano.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

bFfBUJSG
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)