Notowania

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
BMX0,00
BLR0,00
CAM
01C0,93
Źródło:NOTORIA
Data wydaniaCena z dnia wydaniaCena docelowaRodzajInstytucja
2018-12-12
50,40
85,00
Wycena
DM Vestor
2016-04-04
22,85
27,00
Trzymaj
DM Vestor
2016-03-10
21,20
26,00
Wycena
DM Vestor

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
64,46
Cena / War. Księg. (C/WK)
4,44
Cena / przychody (C/P)
12,56
Wartość księgowa (mln.)
76,85
Kapitalizacja (mln.)
923,14
Liczba akcji (mln.)
15,97
Free float (%)
100,00
ROA
4,70
ROE
6,00
ROS
13,57
Zadłużenie ogółem (%)
20,69
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
10,97
Zadłużenie długoterminowe (%)
9,71
Data sprawozdania
2018-09-30
DataZdarzenie
2018-11-14
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2018-08-29
Skonsolidowany raport półroczny
2018-05-22
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2018-03-27
Raport roczny
2018-03-27
Skonsolidowany raport roczny