Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-06-27
RVU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. convened on June 27th, 2024
50,00
0,00
2024-06-27
RVU Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
50,20
-0,40
2024-06-17
RVU Spełnienie warunków wypłaty drugiej transzy finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego / Fulfillment of conditions for the disbursement of the Tranche B of financing from the European Investment Bank
51,20
0,00
2024-06-14
RVU Prezentacja danych klinicznych i przedklinicznych dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024 / Preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs to be presented at at the 2024 European Hematology Association Congress
52,20
+2,11
2024-06-13
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
52,20
0,00
2024-06-03
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości / Conclusion of funding agreement with the Polish Agency for Enterprise Development
54,00
0,00
2024-05-29
RVU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
53,00
+2,26
2024-05-29
RVU Uzyskanie statusu Partnera Stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure / Obtaining the status of Associate Partner within IPCEI Med4Cure
53,00
+3,77
2024-05-27
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of funding agreement with the National Centre for Research and Development
54,90
0,00
2024-05-22
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego – art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program – Article 19 of MAR
53,70
+2,42
2024-05-15
RVU Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego
52,00
0,00
2024-05-14
RVU Prezentacja danych klinicznych i przedklinicznych dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024 / Preclinical and clinical data on RVU120 to be presented at the 2024 European Hematology Association Congress
50,60
+2,77
2024-04-10
RVU Postery dotyczące danych przedklinicznych dla programu RVU120 oraz platformy syntetycznej letalności zaprezentowane podczas dorocznej konferencji AACR 2024 / Posters on preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs presented at the 2024 AACR Annual Meeting
54,90
0,00
2024-03-28
RVU Zawarcie umowy w zakresie operacyjnego przeprowadzenia badania klinicznego fazy II RVU120 w mielofibrozie / Conclusion of an agreement in the area of operational execution of RVU120 Phase II clinical trial in myelofibrosis
55,20
0,00
2024-03-27
RVU Projekt Ryvu rekomendowany do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości / Ryvu project recommended for funding by the Polish Agency for Enterprise Development
56,20
0,00
2024-03-13
RVU SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
58,50
0,00
2024-03-07
RVU Korekta raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 6 marca 2024 r. – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej / Correction of the current report No. 12/2024 of March 6, 2024 – correction of obvious typographical error
58,40
+1,71
2024-03-06
RVU Spełnienie warunków wypłaty pierwszej transzy finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego / Fulfillment of conditions for the disbursement of the Tranche A of financing from the European Investment Bank
57,10
+0,88
2024-03-06
RVU Prezentacja danych przedklinicznych dla programu RVU120 oraz platformy syntetycznej letalności podczas dorocznej konferencji AACR 2024 / Preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs to be presented at the 2024 AACR Annual Meeting
57,10
0,00
2024-02-14
RVU Podanie RVU120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy II RIVER-52 jako monoterapii w leczeniu nawrotowej/opornej ostrej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzyka / Dosing of the first patient in the RIVER-52 Phase II Study of RVU 120 as a monotherapy for the treatment of patients with relapsed/refractory AML and HR-MDS
59,70
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 23
  • Następna strona