Notowania

finanse
12.02.2019 17:56

Skarbiec Holding miał wstępnie 6,49 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2018/2019

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding wypracował 6,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu roku obrotowego 2018/2019 (trwającego od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.) wobec 10,13 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. 

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk z działalności operacyjnej według wstępnych danych wyniósł 7,82 mln zł  wobec 12,19 mln zł rok wcześniej, zaś skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług sięgnęły 44,13 mln zł w I połowie r. obr. 2018/2019 wobec 48,23 zł rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym, wg wstępnych danych w I półroczu roku obrotowego zysk netto wyniósł 1,61 mln zł wobec 2,4 mln zł rok wcześniej, przy przychodach na poziomie 0,36 mln zł wobec 8,14 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego. 

"Wpływ na prezentowane wyniki miała zmiana wynikająca z rozwiązania umowy o kompleksowej współpracy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2018, skutkująca zaprzestaniem prowadzenia przez spółkę Skarbiec Holding działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i podjęciem tej działalności przez spółkę zależną Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." - czytamy w komunikacie. 

Ostateczne wyniki zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze roku obrotowego za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, opublikowany zostanie w dniu 31 marca 2019 r., podsumowano. 

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz