Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Jacek Frączyk
Jacek Frączyk
|

Spółka dnia: Rynek dobrze przyjął wyniki PKO BP

0
Podziel się:

Cięcie stóp NBP spowoduje, że bank w tym roku zysków będzie musiał szukać gdzie indziej.

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP
Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP (WP.TV)
bECvVqOd

Aż 68 proc. zysków operacyjnych w 2014 roku grupa kapitałowa PKO BP uzyskała na marży odsetkowej, a to zawdzięcza w dużej mierze fuzji z Nordea BP. Niedawne cięcie stóp procentowych NBP może spowodować, że w tym roku wzrostu zysków trzeba będzie szukać gdzie indziej.

Bankowi PKO BP zgodnie z oczekiwaniami analityków, udało się utrzymać zyskowność z poprzedniego roku. W ostatnich kilku prognozach biur maklerskich szacowano, że na poziomie netto zarobił w 2014 r. 3,2-3,4 mld zł, czyli zysk skonsolidowany 3,3 mld zł plasuje się dokładnie w połowie oczekiwań rynku.

Pomogło to dzisiejszym notowaniom akcji banku. Już na otwarciu kurs wzrósł o 0,7 proc. do 34,50 zł i w późniejszej fazie notowań utrzymywał ten poziom, podczas gdy cała giełda oscyluje wokół zamknięcia z poprzedniego tygodnia. Akcje PKO BP według sytuacji sprzed 11:00 były dziś najbardziej popularne na rynku, przyciągając 27 proc. obrotów całej giełdy.,

bECvVqOf

Notowania PKO BP - 2 dni

Ciekawie wygląda analiza tego, na czym bank w ciągu ubiegłego roku zarabiał. W dużo większym stopniu niż w 2013 r. na wynik netto wpłynęły zyski z odsetek. Różnica pomiędzy odsetkami płaconymi przez klientów za kredyty w porównaniu z odsetkami od depozytów powiększyła się w ciągu roku o aż 12 proc. W tym czasie zyski z prowizji spadły o ponad 2 proc.

Zestawienie wyników PKO BP (dane skonsolidowane, tys. zł)

wyniki 2014 wyniki 2013 dynamika struktura 2014 struktura 2013
wynik z odsetek 7 523 6 722 11,9 67,5 62,8
wynik z prowizji 2 934 3 006 -2,4 26,3 28,1
przychody z dywidend 7 6 12,9 0,1 0,1
wynik na instrum. fin. 75 54 38,4 0,7 0,5
wynik na inwestyc. pap. wart. 150 67 122,3 1,3 0,6
wynik z pozycji wymiany 236 242 -2,5 2,1 2,3
pozostałe wyniki operac. netto 223 610 -63,5 2,0 5,7
bECvVqOl

źródło: raport roczny PKO BP

Obniżenie przez RPP 4 marca stopy referencyjnej o 0,5 pkt. proc. do 1,5 proc. spowoduje z pewnością kłopoty banku w utrzymaniu dobrych wyników odsetkowych. Trudniej będzie zachęcić klientów do lokowania środków przy jeszcze niższych stopach niż obecnie, a więc różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytów i depozytów będzie trudna do utrzymania.

Na dobre wyniki odsetkowe banku w 2014 r. wpłynęło w dużej mierze przejęcie portfela przejętego banku - Nordea BP. Dzięki tylko tej transakcji, portfel detalicznych kredytów hipotecznych grupy PKO BP zwiększył się o prawie 16 mld zł, podczas gdy łącznie wartość tych kredytów w grupie PKO BP wzrosła o 22 mld zł. To pozwoliło bankowi utrzymać pozycję lidera na polskim rynku kredytów mieszkaniowych. W ciągu trzech lat PKO BP zwiększył udział w tym rynku z 20,9 do 30,7 proc.

Aż 26 proc. portfela kredytów detalicznych stanowiły na koniec ubiegłego roku zobowiązania mieszkaniowe nominowane w walutach. To tłumaczy zawirowania w notowaniach banku po kilkudziesięcioprocentowych wahaniach kursu franka szwajcarskiego względem, kiedy na początku roku Narodowy Bank Szwajcarii podjął decyzję o zakończeniu obrony kursu 1,20 franka za euro. Wzrost ryzyka niewypłacalności klientów, którzy swoje długi hipoteczne trzymali w walucie Helwetów, musiałby się przełożyć na tworzenie rezerw i co za tym idzie redukcję zysków banku.

bECvVqOm

W 2014 r. wartość kredytów mieszkaniowych, które bank uznał za zagrożone wzrosła o 4,3 proc., co bank „odbił sobie” jednak spadkiem wartości zagrożonych kredytów konsumpcyjnych o 9,4 proc. Najwyraźniej malejące stopy procentowe działają korzystnie na wypłacalność klientów kredytów konsumpcyjnych. Dzięki temu bank odpisał sobie „tylko” 216 mln zł rezerw na kredyty konsumpcyjne, podczas gdy rok wcześniej była to kwota 408 mln zł. Kredyty te stanowiły w 2014 r. 16 proc. portfela kredytów detalicznych w PKO BP.

Zawirowania na rynku walutowym i związane z tym zagrożenie ryzykiem niewypłacalności klientów kredytów mieszkaniowych PKO BP doprowadziło w ostatnich miesiącach do korekty wycen akcji banku przez analityków giełdowych. W grudniu i styczniu w dół sprowadzały swoje wyceny prawie wszystkie domy maklerskie o od 9 do 21 proc. Wyceny z marca sugerują wycenę na poziomie 33,0-36,7 zł.

data rekomendacji instytucja rodzaj cena z dnia rekomendacji [zł] cena docelowa [zł] zm. ceny docelowej [%] różnica do ceny bieżącej [%]
2015-03-13 Credit Suisse poniżej rynku 34,24 33 3,13% -4,32%
2015-03-04 DM BPS kupuj 33,31 36,7 - 6,41%
2015-02-02 Trigon DM kupuj 34,5 39,6 0,76% 14,82%
2015-01-29 DI Investors kupuj 34 39 -9,30% 13,08%
2015-01-26 DM mBanku kupuj 32,4 38,59 -10,67% 11,89%
2015-01-16 DM BOŚ SA kupuj 33 45,05 0,00% 30,62%
2015-01-12 DI Investors kupuj 36,18 43 -8,51% 24,67%
2014-12-16 Noble Securities akumuluj 35,39 42,2 - 22,35%
2014-12-15 BESI neutralnie 36,41 38 -20,83% 10,18%
2014-12-02 DM BZ WBK kupuj 38,15 50,4 -9,19% 46,13%
2014-12-01 Barclays Capital przeważaj 37,3 42,4 -10,36% 22,93%

źródło: WP.PL

bECvVqOn

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bECvVqOG
spółka dnia
giełda
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)