Notowania

alr
07.03.2013 11:10

Spółka dnia: Znany bank publikuje wyniki. Natychmiastowa reakcja

Niemal cztery miesiące po debiucie, inwestorzy są wciąż jednak na 12-procentowym plusie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Wajszczak/Reporter)

*Alior Bank w 2012 roku zakończył rok z zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie ponad 174 milionów złotych. W ujęciu kwartalnym, bank poniósł stratę w wysokości niemal 50 milionów złotych, wynika z wyliczeń PAP. *

Publikacja wyników sprawiła, że kurs spółki spada w stosunku do wczorajszego zamknięcia o około cztery procent. Zgodnie z oczekiwaniami, zarząd Alior Banku będzie rekomendował przeznaczenie całego wypracowanego zysku na podwyższenie funduszy własnych banku.

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank sięgnęła na koniec 2012 r. 14,5 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 17,5 mld zł. To odpowiednio 43 proc.
i 29 proc. więcej niż na koniec 2011 r. Współczynnik kredytów do depozytów wyniósł 83 proc., wynika z komunikatu banku.

Wyniki Alior Banku i konsensus prognoz
w milionach złotych IV kwartał 2012 konsensus różnica
źródło: PAP
wynik odsetkowy 192,8 229,1 -16%
wynik z prowizji 135,8 137,2 -1%
koszty ogółem 350,2 351,3 0%
saldo rezerw -89,6 -85,9 4%
zysk brutto -30,9 65,9 -147%
zysk netto -48,8 -21,7 -125%

Słabe wyniki banku - mimo że niższe od prognoz - nie są wielkim zaskoczeniem. To jednak wynik kiepskich prognoz dla sektora bankowego w tym roku. Komisja Nadzoru Finansowego szacuje, że zyski sektora bankowego mogą w tym roku wynieść 13,5 miliarda złotych, czyli o 1,5 miliarda złotych mniej od prognoz na ten rok i aż o 2 miliardy złotych mniej w porównaniu do rekordowego roku 2011.

Notowania Alior Banku w tym miesiącu Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Dodatkowo wśród czynników zewnętrznych, które będą negatywnie wpływać na kondycję banków, można również wskazać na cykl obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, który będzie miał wpływ na spadek oprocentowania kredytów.

_ Oczekujemy w bieżącym roku 7,7 proc. spadku zysków rok do roku polskich banków (lub 3,7 proc. po wyłączeniu opłaty bankowej i niższej opłaty interchange), jednocześnie zakładamy ich poprawę o 9,9 proc. i 10,6 proc. w ujęciu rocznym odpowiednio w 2014 i 2015 roku w ślad za wzrostem PKB do ponad 3,0 proc. w 2014 i 2015 z 1,2 proc. w bieżącym roku - _ czytamy w analizie sektorowej KBC Securities z pierwszej połowy lutego.

Oprócz wspomnianych, analitycy tłumaczą spowolnienie zysków wolnym wzrostem wolumenów i presji na jakość aktywów, a także pewnych charakterystycznych dla sektora kwestiach regulacyjnych i takich jak wprowadzenie opłaty bankowej i niższej opłaty interchange.

_ Dlatego inwestycja w spółki finansowe to gra na ożywienie, ponieważ perspektywy w średnim terminie oraz potencjalne dywidendy rokują dobrze. Oczekujemy także pozytywnego wpływu na wycenę ze strony spadającego kosztu kapitału pod _ _ wpływem niższych stóp procentowych w krótkim terminie oraz korekty założeń stóp wolnych od ryzyka w długim terminie (spadek do 4,5 proc., poprzednio 5,0 proc.) - _ czytamy dalej.

Powyższy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Tagi: alr, spółka dnia, giełda, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz