Notowania

gpw
30.10.2014 07:50

Zaskakujące wyniki GPW. Prezes ogłosił nową strategię

Prezes Tamborski przy okazji publikacji ogłosił nową strategię giełdy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Andrzej Hulimka/REPORTER)

Zysk netto grupy GPW w trzecim kwartale 2014 roku wyniósł 30 mln zł i był lepszy rok do roku o 16 procent - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik netto okazał się o blisko 28 procent lepszy od prognoz analityków ankietowanych przez PAP. Prezes Tamborski (na zdjęciu) zapowiada w kolejnych latach wzrost przychodów rocznie na poziomie 7 procent. Zdradza też szczegóły nowej polityki dywidendowej.

Aktualizacja 11:10

W trzecim kwartale 2014 r. przychody grupy GPW ze sprzedaży wyniosły 77,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12,4 proc. w porównaniu z II kwartałem 2014 r. oraz wzrost o 12,9 proc. rok do roku. Prognozy zakładały przychody na poziomie 74,5 mln zł.

Przychody z rynku finansowego były o 2,2 proc. wyższe, co było głównie wypadkową wzrostu przychodów z obrotu akcjami oraz spadku przychodów z obrotu instrumentami pochodnymi.

Bardzo dobre dane finansowe w połączeniu z zapowiedziami prezesa Tamborskiego odnośnie zmiany polityki dywidendy zachęciły inwestorów do zakupów akcji GPW. Kurs przed 11:00 rósł prawie 10 procent.

Dzisiejsze notowania akcji Giełdy Papierów Wartościowych Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Na konferencji prasowej z okazji publikacji wyników prezes Tamborski podkreślił rosnący udział towarowej giełdy energii w przychodach. - _ Dywersyfikacja zadziałała _ - komentuje Tamborski. Przychody z tego segmentu wzrosły rok do roku o 39,2 proc. Głównie w obszarze obsługi obrotu gazem ziemnym, rozliczeń transakcji oraz innych opłat od uczestników rynku.

- _ Zależy nam na tym, by grupa działała w sposób zintegrowany. Widzimy duży potencjał synergii kosztowych i przychodowych. Problemem jest niska płynność. Inwestorzy szukają nowych rynków, dlatego nasz rynek powinien być bardziej przyjazny dla uczestników i odporny na konkurencję _- komentuje prezes GPW.

Paweł Tamborski zwraca uwagę na konieczność zadbania o większą aktywność inwestorów indywidualnych. - _ Istotne będzie przyciągnięcie młodych inwestorów. Stąd szkoła giełdowa, współpraca z SII, tak by budować świadomość długoterminowego budowania oszczędności. Giełda będzie inicjatorem m.in. akcji edukacyjnych _ - zapowiada.

Giełda ogłasza nową strategię na lata 2015-2020

Nowy zarząd podjął decyzję o aktualizacji najważniejszych elementów strategii giełdy do 2020 roku. - _ Zawiesiliśmy projekt wiedeński, ale chcemy być międzynarodowi. Chcemy być dla inwestorów i emitentów z Europy środkowo-wschodniej giełdą pierwszego wyboru _ - podkreśla Paweł Tamborski. - _ Nie chcemy funkcjonować jako fundusz inwestycyjny. Jeżeli będą akwizycje to ściśle związane z kompetencjami. Na razie takich celów inwestycyjnych nie widzimy _ - dodaje.

Prezes zwraca uwagę na to, że istnieje konieczność uproszczenia działalności w zakresie działalności rynku Catalyst. Rynek długu ma być jednym z kluczowych elementów nowej strategii.

Średnioroczny wzrost przychodów w kolejnych latach ma być na poziomie 7 procent. Przez kolejne 5 lat EBITDA ma sięgnąć 288 mln zł. Oznaczałoby to podwojenie wyniku względem tego z przed roku.

Szacunki zarządu mówią o wzroście liczby spółek na główny rynku do ponad 550.

Prezes Tamborski zdradził też szczegóły dotyczące polityki dywidendy, która zakłada znacznie większą hojność w dzieleniu się zyskami z akcjonariuszami. Zarząd GPW zgodnie z nową polityką dywidendową będzie rekomendował powyżej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę, intencją zarządu jest wypłata za 2014 rok dywidendy w wysokości 2,40 zł, a za 2015 rok 2,60 zł na akcję - poinformowała giełda w komunikacie.

Jeśli Giełda Papierów Wartościowych nie będzie miała dużych potrzeb inwestycyjnych, to będzie mogła przeznaczać na dywidendę nawet do 100 procent zysku.

Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu rekomedowanej wartości dywidendy zarząd Giełdy będzie uwzględniał potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii, stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki, potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności.

Dotychczasowa polityka dywidendowa GPW zakładała przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy od 30 do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Wyniki lepsze niemal w każdym segmencie działalności

W trzecim kwartale Grupa GPW osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 36,1 mln zł, w porównaniu do 24,3 mln zł w II kwartale 2014 r. oraz 28,5 mln zł w III kwartale 2013 r. Wynik netto Grupy w analogicznych kwartałach wyniósł odpowiednio: 30,0 mln zł, 20,4 mln zł oraz 26,0 mln zł. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP zakładał wynik operacyjny na poziomie 28,5 mln zł, a zysk netto w wysokości 23,5 mln zł.

Przyczyną wyższego wyniku operacyjnego i zysku netto w trzecim kwartale w stosunku do ubiegłego kwartału był przede wszystkim wzrost przychodów z rynku towarowego oraz rynku finansowego (odpowiednio o 8,0 mln zł oraz 1,1 mln zł), a także spadek kosztów działalności operacyjnej (o 2,5 mln zł). Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych w III kwartale wzrósł o 0,2 mln zł.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. wynik operacyjny GPW jest równy 102,2 mln zł, o 10,8 proc. większy w porównaniu do wyniku operacyjnego za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r. Analitycy zakładali, że wynik operacyjny po dziewięciu miesiącach będzie wynosił 94,7 mln zł.

Wynik netto Grupy GPW za pierwsze dziewięć miesięcy 2014 r. wyniósł 88,0 mln zł w porównaniu do 85,0 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r., co oznacza wzrost o 3,5 proc. Prognozy PAP mówił o zysku netto na poziomie 81,4 mln zł.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. giełda Aquis Exchange Ltd wniosła do wyników Grupy stratę w wysokości 4,5 mln zł.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Tagi: gpw, spółka dnia, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz