Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów834 272807 541701 841679 654
Zysk (strata) z działalności operacyjnej58 42247 50931 40929 993
Zysk (strata) brutto50 75641 01027 16125 557
Zysk (strata) netto38 78732 50024 75013 320
Przepływy netto17 13019 266-8 455-8 291
Przepływy netto z działalności operacyjnej129 48014 09613 942-38 131
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 465-15 739-18 027-7 666
Przepływy netto z działalności finansowej-114 81520 909-4 37437 510
Aktywa razem1 933 7872 039 6381 885 8841 882 422
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 011 3381 151 0081 038 193999 586
Zobowiązania długoterminowe143 500161 761159 657167 504
Zobowiązania krótkoterminowe867 838989 247878 536832 082
Kapitał własny920 232886 549845 689882 035
Kapitał zakładowy15 55115 55115 55115 551
Liczba akcji (tys. szt.)7 775,277 775,277 775,277 775,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)118,35114,02108,77113,44
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,994,183,181,71
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 023 3082 927 6382 654 4342 474 889
Zysk (strata) z działalności operacyjnej167 151153 038143 516155 044
Zysk (strata) brutto144 484136 609120 990138 220
Zysk (strata) netto109 357114 188151 114108 549
Przepływy netto19 650-14 9856 24118 382
Przepływy netto z działalności operacyjnej119 387155 750135 745195 889
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-38 967-81 769-77 968-85 262
Przepływy netto z działalności finansowej-60 770-88 966-51 536-92 245
Aktywa razem1 933 7871 827 9441 728 0471 491 962
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 011 338993 161980 582814 795
Zobowiązania długoterminowe143 500149 469180 775143 167
Zobowiązania krótkoterminowe867 838843 692799 807671 628
Kapitał własny920 232834 138747 227678 517
Kapitał zakładowy15 55115 55115 55115 551
Liczba akcji (tys. szt.)7 775,277 775,277 775,277 775,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)118,35107,2896,1087,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)14,0614,6919,4313,96
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport