Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-08-04
FIV Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
0,89
-4,94
2020-08-02
FIV Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2020 r.
0,78
0,00
2020-07-31
FIV Zawarcie istotnej umowy – umowa sprzedaży udziałów
0,78
0,00
2020-07-30
FIV Zawarcie istotnej umowy – nabycie udziałów PU Group Ltd
0,79
-8,86
2020-07-07
FIV Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
0,69
0,00
2020-06-22
FIV Zawarcie umów konwersji pożyczek
0,63
+1,59
2020-06-19
FIV Informacja o realizacji opcji kupna – zwiększenie zaangażowania w PU Group LTd
0,63
-0,63
2020-06-10
FIV Zawarcie przez Emitenta aneksu do istotnej umowy
0,63
0,00
2020-06-09
FIV Zawarcie istotnych umów – nabycie udziałów PU Group Ltd
0,63
0,00
2020-06-08
FIV Informacja o podpisaniu umowy na pozyskanie funduszy przez Spółkę
0,66
-2,44
2020-06-05
FIV Informacja o dokonaniu płatności pozostałej kwoty wynikającej z trzeciej transzy na rzecz PU Group Limited
0,63
+6,03
2020-06-03
FIV Informacja o zawarciu umowy na pozyskanie kapitału przez Spółkę
0,68
0,00
2020-05-29
FIV Informacja o wydłużeniu terminu płatności niezrealizowanej transzy za udziały na rzecz PU Group Limited
0,60
+17,94
2020-05-08
FIV Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży ze spółką 2intellect.com S.A.
0,56
+5,00
2020-05-04
FIV Podpisanie umowy pożyczki z opcją konwersji na akcje z EMERGER MANAGEMENT FZE
0,66
-8,79
2020-04-30
FIV Informacja o niezrealizowanej płatności transzy za udziały na rzecz PU Group Limited
0,66
-3,33
2020-04-28
FIV Spełnienie warunków umowy inwestycyjnej nabycia znacznego pakietu akcji 2Intellect.com
0,64
-9,38
2020-03-25
FIV Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
0,41
-6,40
2020-03-24
FIV Informacja o zapłacie części trzeciej transzy na rzecz PU Group
0,41
0,00
2020-02-10
MMS Zawarcie istotnej umowy – nabycie akcji Tario AB
0,78
+2,58
  • Poprzednia strona
  • z 8
  • Następna strona