Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów780 701812 371792 431789 731
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-21 41259 45945 45447 197
Zysk (strata) brutto-30 48452 74131 68939 942
Zysk (strata) netto-37 55025 3214 06915 834
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej80 48567 748-1 4291 801
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-59 232-39 088-33 940-41 710
Przepływy netto z działalności finansowej-2 1099 927-30 4348 397
Aktywa razem2 156 1742 131 4372 034 2631 932 532
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 294 9811 255 2751 193 4901 124 691
Zobowiązania długoterminowe441 381497 844435 750557 086
Zobowiązania krótkoterminowe850 245755 855755 996565 994
Kapitał własny576 643606 565586 133570 484
Kapitał zakładowy69 28869 28869 28869 288
Liczba akcji (tys. szt.)69 287,7869 287,7869 287,7869 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,328,758,468,23
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,540,360,060,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 158 2102 952 8062 966 9722 900 460
Zysk (strata) z działalności operacyjnej130 698109 705144 942100 238
Zysk (strata) brutto93 88885 60894 09972 150
Zysk (strata) netto7 67336 84147 910-71 258
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej148 608261 596184 958172 748
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-173 970-180 716-174 677-81 646
Przepływy netto z działalności finansowej-14 22141 798-66 817-62 360
Aktywa razem2 156 1741 887 6081 816 7221 813 235
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 294 9811 106 6131 027 1791 136 379
Zobowiązania długoterminowe441 381528 712428 634372 599
Zobowiązania krótkoterminowe850 245576 275580 457682 515
Kapitał własny576 643549 440553 955476 112
Kapitał zakładowy69 28869 28869 28869 288
Liczba akcji (tys. szt.)69 287,7869 287,7869 287,7869 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,327,938,006,87
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,110,530,69-1,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport