Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów762 517820 572780 701812 371
Zysk (strata) z działalności operacyjnej69 87659 070-21 41259 459
Zysk (strata) brutto59 87351 836-30 48452 741
Zysk (strata) netto31 64414 252-37 55025 321
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej45 73859 76180 48567 748
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-13 231-18 764-59 232-39 088
Przepływy netto z działalności finansowej-32 135-32 653-2 1099 927
Aktywa razem2 117 1052 122 0452 156 1742 131 437
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 249 9871 267 7171 294 9811 255 275
Zobowiązania długoterminowe402 993397 849441 381497 844
Zobowiązania krótkoterminowe846 994866 255850 245755 855
Kapitał własny586 057562 814576 643606 565
Kapitał zakładowy69 28869 28869 28869 288
Liczba akcji (tys. szt.)69 287,7869 287,7869 287,7869 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,468,128,328,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,460,21-0,540,36
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 158 2102 952 8062 966 9722 900 460
Zysk (strata) z działalności operacyjnej130 698109 705144 942100 238
Zysk (strata) brutto93 88885 60894 09972 150
Zysk (strata) netto7 67336 84147 910-71 258
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej148 608261 596184 958172 748
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-173 970-180 716-174 677-81 646
Przepływy netto z działalności finansowej-14 22141 798-66 817-62 360
Aktywa razem2 156 1741 887 6081 816 7221 813 235
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 294 9811 106 6131 027 1791 136 379
Zobowiązania długoterminowe441 381528 712428 634372 599
Zobowiązania krótkoterminowe850 245576 275580 457682 515
Kapitał własny576 643549 440553 955476 112
Kapitał zakładowy69 28869 28869 28869 288
Liczba akcji (tys. szt.)69 287,7869 287,7869 287,7869 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,327,938,006,87
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,110,530,69-1,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport