Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów812 371792 431789 731739 951
Zysk (strata) z działalności operacyjnej59 45945 45447 197-20 418
Zysk (strata) brutto52 74131 68939 942-25 723
Zysk (strata) netto25 3214 06915 834-14 312
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej67 748-1 4291 80199 641
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-39 088-33 940-41 710-54 179
Przepływy netto z działalności finansowej9 927-30 4348 397-17 530
Aktywa razem2 131 4372 034 2631 932 5321 900 325
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 255 2751 193 4901 124 6911 109 029
Zobowiązania długoterminowe497 844435 750557 086531 128
Zobowiązania krótkoterminowe755 855755 996565 994576 275
Kapitał własny606 565586 133570 484559 741
Kapitał zakładowy69 28869 28869 28869 288
Liczba akcji (tys. szt.)69 287,7869 287,7869 287,7869 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,758,468,238,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,360,060,23-0,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 952 8062 966 9722 900 4602 865 121
Zysk (strata) z działalności operacyjnej109 555144 942100 238135 661
Zysk (strata) brutto85 45794 09972 15099 100
Zysk (strata) netto36 72047 910-71 25850 459
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej261 595184 958172 748206 433
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-180 715-174 677-81 646-60 206
Przepływy netto z działalności finansowej41 798-66 817-62 360-104 354
Aktywa razem1 900 3251 816 7221 813 2351 762 790
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 109 0291 027 1791 136 3791 037 719
Zobowiązania długoterminowe531 128428 634372 599447 152
Zobowiązania krótkoterminowe576 275580 457682 515590 567
Kapitał własny559 741553 955476 112543 612
Kapitał zakładowy69 28869 28869 28869 288
Liczba akcji (tys. szt.)69 287,7869 287,7869 287,7869 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,088,006,877,85
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,530,69-1,030,73
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport