Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-02-10
ATA Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
8,20
-4,88
2019-12-16
ATA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
5,80
0,00
2019-07-23
ATA Sprzedaż udziałów przez spółkę zależną od ATC Cargo S.A.
5,00
-0,80
2019-06-28
ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 28 czerwca 2019 roku
5,50
-12,73
2019-05-31
ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
4,14
-3,38
2019-05-28
ATA Założenia Programu Motywacyjnego
4,26
-3,29
2019-05-23
ATA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2018 i określenia polityki dywidendowej Spółki
4,16
0,00
2018-12-13
ATA Zawarcie znaczącego aneksu do umowy z JYSK Sp. z o.o.
3,98
0,00
2018-11-13
ATA Korekta raportu bieżącego ESPI RB 11/2018 z dnia 28 listopada 2016 roku
3,24
0,00
2018-10-11
ATA Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza Spółki
3,76
-6,91
2018-06-28
ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A w dniu 28 czerwca 2018 r.
3,42
-7,02
2018-06-01
ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATC Cargo S.A.
3,40
0,00
2018-05-30
ATA Wpis do Rejestru Operatorów Pocztowych
3,20
-3,75
2018-02-19
ATA Zawarcie znaczącej umowy
2,50
+4,00
2018-02-12
ATA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
1,91
0,00
2018-02-12
ATA Informacja o zmianie stanu posiadania znaczących akcjonariuszy Spółki
1,91
0,00
2017-06-30
ATA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2017 r.
1,90
+1,05
2017-06-02
ATA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATC Cargo S.A.
2,01
+1,99
2017-04-12
ATA Zawarcie znaczącej umowy z JYSK Sp. z o.o.
2,25
2017-04-11
ATA Informacja o zawarciu ugody w ramach postępowania wszczętego przeciwko Emitentowi, o którym mowa w raporcie ESPI nr 5/2016
2,30
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona