Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Ulma SA (ULM) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
53 658 49 188 40 486 46 691
8 271 5 190 1 101 6 138
8 507 5 260 933 6 066
6 595 3 976 488 4 575
-6 149 -22 511 10 686 11 014
-5 635 5 523 10 550 10 508
-563 -201 136 506
49 -27 833 - -
329 123 330 445 343 795 335 932
45 170 52 841 40 905 33 467
1 051 1 224 1 768 3 080
44 119 51 617 39 137 30 387
283 953 277 604 302 890 302 465
10 511 10 511 10 511 10 511
5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
54,03 52,82 57,63 57,55
1,26 0,76 0,09 0,87
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
180 487 182 411 192 492 209 471
16 608 9 023 -4 180 3 907
16 830 7 290 -6 353 900
12 892 5 508 -5 590 93
2 312 2 584 2 207 -558
4 631 46 465 36 194 97 850
-2 319 -33 120 798 -39 514
- -10 761 -34 785 -58 894
335 932 328 893 332 140 385 254
33 467 39 730 43 986 86 126
3 080 3 752 5 224 19 968
30 387 35 978 38 762 66 158
302 465 289 163 288 154 299 128
10 511 10 511 10 511 10 511
5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
57,55 55,02 54,83 56,92
2,45 1,05 -1,06 0,02
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
ULMA SA 61,00 -6,15 0,99
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
REGNON 0,17 +13,33 0,00
CUBE.ITG 0,56 +12,00 0,74
PLAYWAY 82,00 +10,81 1,63
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KOMPAP 7,30 -8,75 0,00
NORTH COAST 6,78 -7,88 0,01
REDWOOD HOLDING 0,48 -7,69 0,01