Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 8137 4869 1587 831
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-7-20125-583
Zysk (strata) brutto-92-191-2-662
Zysk (strata) netto-118-177-10-584
Przepływy netto-252-145131288
Przepływy netto z działalności operacyjnej6221 279-3 480523
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-87-553-1 291-5 895
Przepływy netto z działalności finansowej-787-8714 9035 660
Aktywa razem43 42942 77043 96443 831
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 92325 76727 11426 244
Zobowiązania długoterminowe11 44011 6037 6236 390
Zobowiązania krótkoterminowe15 48314 16419 49119 853
Kapitał własny16 42717 00316 76417 485
Kapitał zakładowy3 7303 7303 7303 730
Liczba akcji (tys. szt.)3 730,003 730,003 730,003 730,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,404,564,494,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,05-0,00-0,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 65732 95529 23721 817
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2471 0621 3151 715
Zysk (strata) brutto-5329261 2051 564
Zysk (strata) netto-4828061 0731 320
Przepływy netto-286193-503-214
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 1201 8391 6311 250
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-17 160-2 037-869-1 521
Przepływy netto z działalności finansowej14 755390-1 26559
Aktywa razem43 96427 30524 73422 599
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 1149 9307 9638 224
Zobowiązania długoterminowe7 6231 6741 4544 330
Zobowiązania krótkoterminowe19 4918 2566 5093 894
Kapitał własny16 76417 29516 71214 375
Kapitał zakładowy3 7303 7303 7303 040
Liczba akcji (tys. szt.)3 730,003 730,003 730,003 040,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,494,644,484,73
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,130,220,290,43
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)