Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

WAŻNE:
Zarobki w Polsce rozczarowały. GUS podał dane

Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
7 253 7 116 7 994 8 834
39 259 18 580 1 005
-819 -384 17 380 105
-810 -485 12 267 53
-82 313 2 272 40
2 146 -3 599 -3 252 3 060
-1 020 -422 5 357 64
-1 208 4 334 168 -3 084
121 885 121 714 121 027 135 128
60 236 59 255 63 218 97 646
35 146 35 371 37 178 36 984
25 090 23 884 26 040 60 662
61 649 62 459 57 809 37 482
6 226 5 746 5 746 4 426
62 260,41 53 805,81 53 805,81 44 260,41
0,99 1,16 1,07 0,85
-0,01 -0,01 0,23 0,00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję ()
Zysk (strata) na jedną akcję ()
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ()
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ()
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ()
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
31 404 36 339 42 588 33 576
4 854 -30 084 -33 250 3 030
1 682 -33 118 -40 081 139
588 -25 804 -37 242 115
1 647 619 -5 762 4 989
4 357 15 770 -2 951 -1 267
5 338 -4 769 -41 754 -1 868
-8 047 -10 382 38 943 8 124
121 027 156 183 171 841 112 327
63 218 113 013 147 238 55 080
37 178 44 175 34 622 29 413
26 040 68 838 112 616 25 667
57 809 43 170 24 603 57 246
5 746 4 426 4 426 4 426
53 805,81 44 260,41 44 260,41 44 260,41
1,07 0,98 0,56 1,29
0,01 -0,58 -0,84 0,00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
Biomed Lublin SA 1,17 +0,00 0,01
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Patentus SA 1,27 +19,81 0,07
Starhedge SA 0,49 +19,51 0,00
Braster SA 1,40 +17,65 0,64
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,01 -50,00 0,00
PBS Finanse SA 0,35 -22,22 0,00
OT Logistics SA 7,40 -15,43 0,02