Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 8047 2537 1167 995
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1273925918 581
Zysk (strata) brutto-766-819-38417 381
Zysk (strata) netto-780-810-48512 268
Przepływy netto-2 198-823132 272
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6882 146-3 599-3 252
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-160-1 020-4225 357
Przepływy netto z działalności finansowej-1 350-1 2084 334168
Aktywa razem114 830121 885121 714121 027
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania54 09460 23659 25563 218
Zobowiązania długoterminowe17 07035 14635 37137 178
Zobowiązania krótkoterminowe37 02425 09023 88426 040
Kapitał własny60 73661 64962 45957 809
Kapitał zakładowy6 2266 2265 7465 746
Liczba akcji (tys. szt.)62 260,4162 260,4153 805,8153 805,81
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,980,991,161,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,010,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 40436 33942 58833 576
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 854-30 084-33 2503 030
Zysk (strata) brutto1 682-33 118-40 081139
Zysk (strata) netto588-25 804-37 242115
Przepływy netto1 647619-5 7624 989
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 35715 770-2 951-1 267
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej5 338-4 769-41 754-1 868
Przepływy netto z działalności finansowej-8 047-10 38238 9438 124
Aktywa razem121 027156 183171 841112 327
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 218113 013147 23855 080
Zobowiązania długoterminowe37 17844 17534 62229 413
Zobowiązania krótkoterminowe26 04068 838112 61625 667
Kapitał własny57 80943 17024 60357 246
Kapitał zakładowy5 7464 4264 4264 426
Liczba akcji (tys. szt.)53 805,8144 260,4144 260,4144 260,41
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,070,970,561,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,58-0,840,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)