Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-01-24
BRA Wydanie akcji serii L Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
0,47
-0,21
2020-01-22
BRA Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B4
0,47
+1,70
2020-01-21
BRA Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
0,47
0,00
2020-01-20
BRA Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
0,48
-1,67
2020-01-20
BRA Zmiany w składzie Zarządu BRASTER S.A.
0,48
+0,63
2020-01-17
BRA Rezygnacja z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Braster S.A.
0,49
-2,83
2020-01-15
BRA Powołanie Członka Zarządu BRASTER S.A.
0,50
-1,80
2020-01-15
BRA Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
0,50
-0,20
2020-01-14
BRA Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B4
0,52
-1,36
2020-01-13
BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
0,53
-1,89
2020-01-10
BRA Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
0,51
+5,27
2020-01-09
BRA Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
0,50
+2,40
2020-01-09
BRA Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B3
0,50
+2,40
2020-01-08
BRA Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
0,51
-3,53
2020-01-07
BRA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2020 wraz z projektami uchwał.
0,51
0,00
2020-01-07
BRA Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
0,52
-2,67
2020-01-03
BRA Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
0,53
-1,51
2020-01-03
BRA Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
0,53
0,00
2019-12-31
BRA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki BRASTER S.A.
0,56
0,00
2019-12-30
BRA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 30 grudnia 2019 roku.
0,54
+5,37
  • Poprzednia strona
  • z 20
  • Następna strona