Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-11-16
LRQ Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
1,76
+6,25
2020-11-09
LRQ Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10
1,65
+3,03
2020-11-04
LRQ Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
1,80
-5,56
2020-11-02
LRQ Złożenie oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, dookreślenie kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
1,94
-4,64
2020-10-30
LRQ Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
1,75
+5,71
2020-10-27
LRQ Zawarcie umowy objęcia akcji serii J oraz serii K1-K3
2,35
-11,91
2020-10-23
LRQ Aktualizacja wartości aktywa trwałego – udziałów w spółce zależnej
2,25
-2,22
2020-10-22
LRQ Zawarcie umowy pożyczki oraz umowy przekazu
1,98
+4,55
2020-10-22
LRQ Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
1,98
+4,55
2020-10-20
LRQ Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. zwołanego na dzień 23 października 2020 roku
1,97
-0,51
2020-10-19
LRQ Powołanie Członków Rady Nadzorczej
1,89
+4,23
2020-10-19
LRQ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 19 października 2020 roku
1,89
+4,23
2020-10-19
LRQ Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2020 roku
1,89
+4,23
2020-10-19
LRQ Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
1,89
+0,53
2020-10-19
LRQ Zawiadomienie o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie Publicznej
1,89
+0,53
2020-10-15
LRQ Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
1,84
-0,54
2020-10-07
LRQ Rejestracja przez sąd zmiany statutu
2,10
+14,76
2020-10-01
LRQ Powołanie Członka Zarządu
1,60
+7,50
2020-09-30
LRQ Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
1,72
+4,96
2020-09-29
LRQ Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz rejestracja w KDPW S.A. akcji serii I
1,77
-3,38
  • Poprzednia strona
  • z 33
  • Następna strona