Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 3978 8759 3156 785
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 8429822 5251 518
Zysk (strata) brutto2 8571 0172 5081 523
Zysk (strata) netto2 3038191 9741 224
Przepływy netto1 1911 1481 6641 964
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 0051 5661 3412 347
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-7323-390
Przepływy netto z działalności finansowej-1 814-41016
Aktywa razem15 35413 99012 96311 483
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 1173 9783 7704 264
Zobowiązania długoterminowe4414300
Zobowiązania krótkoterminowe7 6763 9353 7704 264
Kapitał własny7 23710 0129 1937 220
Kapitał zakładowy1 0151 0151 0151 015
Liczba akcji (tys. szt.)10 154,6510 154,6510 154,6510 154,65
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,710,990,910,71
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,230,080,190,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 98817 4939 7887 294
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 5983 5414 1175 140
Zysk (strata) brutto6 7163 4004 1385 181
Zysk (strata) netto5 3872 9314 1385 181
Przepływy netto5 3921 17000
Przepływy netto z działalności operacyjnej5 7603 39400
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 416-41000
Przepływy netto z działalności finansowej-1 784-1 81500
Aktywa razem12 9638 5405 9464 599
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 7705 584204130
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe3 7705 584204130
Kapitał własny9 1932 9565 7424 468
Kapitał zakładowy1 0151 00055
Liczba akcji (tys. szt.)10 154,6510 000,0010 000,0010 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,910,300,570,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,530,290,410,52
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)