Notowania

Centrum Finansowe Banku BPS SA (CFS)

DataTytułKursZmiana
2019-12-06
CFS Wygranie aukcji na zakup wierzytelności
1,66
0,00
2019-12-03
CFS Akceptacja przez Radę Nadzorczą zamiaru potencjalnej emisji obligacji
1,66
0,00
2019-12-02
CFS Podjęcie decyzji o zamiarze potencjalnej emisji obligacji
1,66
0,00
2019-11-08
CFS Aktualizacja prognozy wyniku netto Spółki na 2019 r.
1,63
+8,59
2019-10-24
CFS Wstępne wyniki finansowe Spółki po III kwartałach 2019 r.
1,82
0,00
2019-08-27
CFS Zawarcie umowy cesji wierzytelności
1,87
0,00
2019-08-01
CFS Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
1,65
+15,15
2019-08-01
CFS Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
1,65
0,00
2019-07-31
CFS Informacja o transakcjach na akcjach Centrum Finansowego S.A.
2,04
-19,12
2019-06-24
CFS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
2,18
0,00
2019-05-29
CFS Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2019 r.
2,00
-0,50
2019-05-21
CFS Informacja o transakcjach na akcjach Centrum Finansowego S.A.
2,12
0,00
2019-05-20
CFS Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2,12
0,00
2019-05-15
CFS Aktualizacja prognozy wyniku netto Spółki na 2019 r.
2,54
0,00
2019-05-14
CFS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Finansowe S.A. w dniu 13 maja 2019 r.
2,54
0,00
2019-05-07
CFS Złożenie zapisu i opłacenie certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego
3,20
-20,00
2019-04-30
CFS Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2,68
0,00
2019-04-30
CFS Zawiadomienie od Rockbridge TFI S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2,68
0,00
2019-04-30
CFS Zawiadomienie od ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału poniżej 5 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2,68
0,00
2019-04-15
CFS Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 maja 2019 r.
2,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona