Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów848 138944 645952 705970 752
Zysk (strata) z działalności operacyjnej25 98161 25183 37592 592
Zysk (strata) brutto15 40341 54272 49342 288
Zysk (strata) netto93319 35561 775-87 291
Przepływy netto-13 47649 581-61 94725 075
Przepływy netto z działalności operacyjnej132 512128 581-21 674101 169
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-99 749-56 815-100 317-158 599
Przepływy netto z działalności finansowej-46 239-22 18560 04482 505
Aktywa razem4 894 7884 855 5344 956 7644 822 132
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 938 6152 883 6993 020 6072 923 005
Zobowiązania długoterminowe1 974 6791 961 7211 706 1341 636 755
Zobowiązania krótkoterminowe963 936921 9781 314 4731 286 250
Kapitał własny1 956 5871 971 8161 935 8101 898 839
Kapitał zakładowy287 614287 614287 614287 614
Liczba akcji (tys. szt.)52 699,9152 699,9152 699,9152 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)37,1337,4236,7336,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,371,17-1,66
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 672 6583 579 3933 455 3353 273 014
Zysk (strata) z działalności operacyjnej379 200588 808660 320489 816
Zysk (strata) brutto305 024515 745624 950277 382
Zysk (strata) netto112 044393 413593 513342 987
Przepływy netto-297 83273 922213 744153 877
Przepływy netto z działalności operacyjnej453 938628 832836 871457 090
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-626 669-389 137-445 582-486 100
Przepływy netto z działalności finansowej-125 101-165 773-177 545182 887
Aktywa razem4 822 1324 643 5114 501 8923 951 251
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 923 0052 458 8662 738 4002 609 747
Zobowiązania długoterminowe1 636 7551 369 2821 695 5141 844 005
Zobowiązania krótkoterminowe1 286 2501 089 5841 042 886765 742
Kapitał własny1 898 8392 187 5961 766 8271 345 576
Kapitał zakładowy287 614287 614287 614287 614
Liczba akcji (tys. szt.)52 699,9152 699,9152 699,9152 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)36,0341,5133,5325,53
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,137,4611,266,51
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport