Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q22020Q12019Q42019Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów689 016854 381803 391848 138
Zysk (strata) z działalności operacyjnej55 19263 32596 90325 981
Zysk (strata) brutto12 46366 71354 08315 403
Zysk (strata) netto-4 97739 67535 627933
Przepływy netto-7 614388 817133 191-13 476
Przepływy netto z działalności operacyjnej302 95910 958292 445132 512
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-216 191-163 425-150 462-99 749
Przepływy netto z działalności finansowej-94 382541 284-8 792-46 239
Aktywa razem5 422 6305 711 4325 046 4424 894 788
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 434 0103 759 7893 069 2252 938 615
Zobowiązania długoterminowe2 144 8522 174 0891 947 3071 974 679
Zobowiązania krótkoterminowe1 271 7941 585 7001 121 918963 936
Kapitał własny1 990 1161 952 6681 978 2341 956 587
Kapitał zakładowy287 614287 614287 614287 614
Liczba akcji (tys. szt.)52 699,9152 699,9152 699,9152 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)37,7637,0537,5437,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,090,750,680,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 548 8792 418 5343 579 3932 193 357
Zysk (strata) z działalności operacyjnej267 510112 279588 808300 774
Zysk (strata) brutto183 521334 013515 745194 678
Zysk (strata) netto117 690270 612393 413152 441
Przepływy netto107 349-320 62073 922170 172
Przepływy netto z działalności operacyjnej531 86464 232628 832344 602
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-407 343-268 087-389 137-86 973
Przepływy netto z działalności finansowej-17 172-116 765-165 773-87 457
Aktywa razem5 046 4423 927 4544 643 5113 599 972
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 069 2252 524 7532 458 8662 303 206
Zobowiązania długoterminowe1 947 3071 393 6851 369 2821 467 349
Zobowiązania krótkoterminowe1 121 9181 131 0681 089 584835 857
Kapitał własny1 978 2341 402 7012 187 5961 296 766
Kapitał zakładowy287 614287 614287 614287 614
Liczba akcji (tys. szt.)52 699,9152 699,9152 699,9152 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)37,5426,6241,5124,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,235,137,462,89
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport