Trwa ładowanie...
bDZILEtN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów807 287690 523689 016854 381
Zysk (strata) z działalności operacyjnej73 41959 87055 19263 325
Zysk (strata) brutto58 74351 43012 46366 713
Zysk (strata) netto52 00042 580-4 97739 675
Przepływy netto6 464-242 783-7 614388 817
Przepływy netto z działalności operacyjnej250 136203 133302 95910 958
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-283 079-171 304-216 191-163 425
Przepływy netto z działalności finansowej39 407-274 612-94 382541 284
Aktywa razem5 707 7335 297 9475 422 6305 711 432
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 589 1953 256 2803 434 0103 759 789
Zobowiązania długoterminowe401 1462 156 2422 144 8522 174 089
Zobowiązania krótkoterminowe3 161 5511 076 0411 271 7941 585 700
Kapitał własny2 120 6152 043 5191 990 1161 952 668
Kapitał zakładowy287 614287 614287 614287 614
Liczba akcji (tys. szt.)52 699,9152 699,9152 699,9152 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)40,2438,7837,7637,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,990,81-0,090,75
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 975 7333 241 8623 672 658
Zysk (strata) z działalności operacyjnej249 968253 476379 200
Zysk (strata) brutto188 133170 649311 138
Zysk (strata) netto129 277110 359183 032
Przepływy netto144 884107 349-297 832
Przepływy netto z działalności operacyjnej767 186535 433453 938
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-833 999-410 912-626 669
Przepływy netto z działalności finansowej211 697-17 172-125 101
Aktywa razem5 707 7335 046 5454 831 303
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 589 1953 069 7662 861 188
Zobowiązania długoterminowe401 1461 970 2871 627 589
Zobowiązania krótkoterminowe3 161 5511 099 4791 233 599
Kapitał własny2 120 6151 977 7961 969 827
Kapitał zakładowy287 614287 614287 614
Liczba akcji (tys. szt.)52 699,9152 699,9152 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)40,2437,5337,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,452,093,47
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bDZILEuv