Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów502 654992 065388 601
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 94260 43018 670
Zysk (strata) brutto58 42237 657108 033
Zysk (strata) netto50 80058 383108 160
Przepływy netto69 490452 929-3 750
Przepływy netto z działalności operacyjnej-54 481687 86119 233
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej84 376-185 71649 865
Przepływy netto z działalności finansowej39 595-49 216-72 848
Aktywa razem4 670 1677 145 8204 616 121
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 002 5584 748 8892 971 178
Zobowiązania długoterminowe1 959 2452 542 1242 054 215
Zobowiązania krótkoterminowe1 043 3132 206 765916 963
Kapitał własny1 667 6092 400 7071 644 943
Kapitał zakładowy287 614287 614287 614
Liczba akcji (tys. szt.)52 699,9152 699,9152 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)31,6445,5531,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,961,112,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

20212020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 618 6801 654 075
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-37 58964 082
Zysk (strata) brutto77 430177 890
Zysk (strata) netto133 206155 287
Przepływy netto201 97190 953
Przepływy netto z działalności operacyjnej39 14166 310
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej289 353-303 166
Przepływy netto z działalności finansowej-126 523327 809
Aktywa razem4 612 5574 357 634
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 997 9562 763 866
Zobowiązania długoterminowe1 991 47040 973
Zobowiązania krótkoterminowe1 006 4862 722 893
Kapitał własny1 614 6011 593 768
Kapitał zakładowy287 614287 614
Liczba akcji (tys. szt.)52 699,9152 699,91
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,6430,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,532,95
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport