Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów75777775
Zysk (strata) z działalności operacyjnej373525-18
Zysk (strata) brutto3432-12-26
Zysk (strata) netto2930-12-26
Przepływy netto271-2330
Przepływy netto z działalności operacyjnej618-244
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej21-17-21-14
Aktywa razem139118109166
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania222270576620
Zobowiązania długoterminowe9296101461
Zobowiązania krótkoterminowe131174475159
Kapitał własny-83-152-466-454
Kapitał zakładowy1 6381 5981 3136 567
Liczba akcji (tys. szt.)16 382,5815 982,5813 134,2765 671,37
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,04-0,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,00-0,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2973056422 276
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-10410313388
Zysk (strata) brutto-161-52711874
Zysk (strata) netto-161-5277474
Przepływy netto-11544-95103
Przepływy netto z działalności operacyjnej-25103591-315
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-30-15-611-1
Przepływy netto z działalności finansowej-60-44-76419
Aktywa razem1093349601 136
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania576639738988
Zobowiązania długoterminowe101490483548
Zobowiązania krótkoterminowe475149255440
Kapitał własny-466-306222148
Kapitał zakładowy1 3136 5676 5676 567
Liczba akcji (tys. szt.)13 134,2765 671,3765 671,3765 671,37
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,04-0,010,000,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,010,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)