Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów69757777
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17373525
Zysk (strata) brutto173432-12
Zysk (strata) netto182930-12
Przepływy netto-22271-23
Przepływy netto z działalności operacyjnej1618-2
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej-2321-17-21
Aktywa razem103139118109
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania168222270576
Zobowiązania długoterminowe869296101
Zobowiązania krótkoterminowe82131174475
Kapitał własny-65-83-152-466
Kapitał zakładowy1 6381 6381 5981 313
Liczba akcji (tys. szt.)16 382,5816 382,5815 982,5813 134,27
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,00-0,01-0,01-0,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2973056422 276
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-10410313388
Zysk (strata) brutto-161-52711874
Zysk (strata) netto-161-5277474
Przepływy netto-11544-95103
Przepływy netto z działalności operacyjnej-25103591-315
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-30-15-611-1
Przepływy netto z działalności finansowej-60-44-76419
Aktywa razem1093349601 136
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania576639738988
Zobowiązania długoterminowe101490483548
Zobowiązania krótkoterminowe475149255440
Kapitał własny-466-306222148
Kapitał zakładowy1 3136 5676 5676 567
Liczba akcji (tys. szt.)13 134,2765 671,3765 671,3765 671,37
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,04-0,010,000,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,010,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)