Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-10-19
DPL Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego oraz podpisanie umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
1,66
+4,82
2020-10-15
DPL Odwołanie Prokurenta
1,79
-2,23
2020-10-15
DPL Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie
1,79
-2,23
2020-09-29
DPL Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
1,49
+30,20
2020-09-29
DPL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,49
0,00
2020-08-19
DPL Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.08.2020 r.
1,50
-6,35
2020-08-13
DPL Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
1,38
-0,72
2020-08-13
DPL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.08.2020 r.
1,38
-1,45
2020-08-13
DPL Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.08.2020 r.
1,38
-2,17
2020-07-15
DPL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
1,50
+1,00
2020-07-02
DPL Zawarcie porozumienia dotyczącego wypowiedzenia umowy z animatorem Emitenta
1,50
0,00
2020-06-29
DPL Otrzymanie subwencji finansowej z PFR S.A. przez Drozapol-Profil S.A.
1,54
-1,30
2020-05-28
DPL QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,15
0,00
2020-04-28
DPL RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
1,16
0,00
2020-04-28
DPL R /: formularz raportu rocznego
1,16
0,00
2020-04-27
DPL Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok
1,15
+0,87
2020-03-30
DPL Zawarcie porozumienia do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
1,10
-4,55
2020-02-28
DPL Powołanie Prokurenta
1,28
0,00
2020-02-28
DPL Odwołanie Prokurenta
1,28
0,00
2020-01-10
DPL Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
1,28
+5,47
  • Poprzednia strona
  • z 54
  • Następna strona