Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów393660253
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-33-2-225845
Zysk (strata) brutto-240-247-488-2 351
Zysk (strata) netto-240-247-472-2 371
Przepływy netto2452-6434
Przepływy netto z działalności operacyjnej633-54-136
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej012-10120
Przepływy netto z działalności finansowej188050
Aktywa razem28 23128 56329 01026 375
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 24819 34119 56016 447
Zobowiązania długoterminowe2 1252 1252 12511 485
Zobowiązania krótkoterminowe17 12417 21617 4364 963
Kapitał własny8 9839 2239 45010 223
Kapitał zakładowy1 6001 6001 6001 600
Liczba akcji (tys. szt.)16 000,0016 000,0016 000,0016 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,560,580,590,64
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,03-0,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 3092 8842 9625 153
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 180338-330734
Zysk (strata) brutto-2 1241 277-9172 257
Zysk (strata) netto-1 504-1 364-4061 772
Przepływy netto-383-929347-1 191
Przepływy netto z działalności operacyjnej87721115 5233 826
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-422-411-20 834-3 849
Przepływy netto z działalności finansowej-838-7295 567-1 169
Aktywa razem26 37535 71842 60021 964
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 44724 56528 6827 117
Zobowiązania długoterminowe11 48519 30320 5835 044
Zobowiązania krótkoterminowe4 9635 2628 0992 073
Kapitał własny10 22311 1539 3525 207
Kapitał zakładowy1 6001 2001 200300
Liczba akcji (tys. szt.)16 000,0012 000,0012 000,003 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,640,930,781,74
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,09-0,11-0,030,59
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)