Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q42021Q32021Q22020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów-161 1751 197134
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-461-43212-283
Zysk (strata) brutto-1 907-981246-1 569
Zysk (strata) netto-1 907-981246-1 569
Przepływy netto253-408416-548
Przepływy netto z działalności operacyjnej2-810-102-144
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej241-112-70-714
Przepływy netto z działalności finansowej10513588309
Aktywa razem4 4686 1476 9003 661
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania621393418189
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe621393418189
Kapitał własny3 8475 7546 4813 472
Kapitał zakładowy2 9222 9222 9222 922
Liczba akcji (tys. szt.)29 220,0029 220,0029 220,0029 220,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,130,200,220,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,07-0,030,01-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 5211441 3092 884
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-377-8352 180338
Zysk (strata) brutto-624-518-2 1241 277
Zysk (strata) netto-624-518-1 504-1 364
Przepływy netto-113291-383-929
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 053-392877211
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-57-817-422-411
Przepływy netto z działalności finansowej9961 500-838-729
Aktywa razem4 4683 66126 37535 718
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania62118916 44724 565
Zobowiązania długoterminowe0011 48519 303
Zobowiązania krótkoterminowe6211894 9635 262
Kapitał własny3 8473 47210 22311 153
Kapitał zakładowy2 9222 9221 6001 200
Liczba akcji (tys. szt.)29 220,0029 220,0016 000,0012 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,130,120,640,93
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,02-0,09-0,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)