Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2018-03-31 2017-12-31 2016-06-30 2016-03-31
281 76 196 65
-211 -472 -20 -47
-187 -453 -555 -125
-187 -453 -549 -572
-106 -409 -428 -447
-103 -440 -135 -413
41 -91 123 -903
-43 122 -416 518
3 397 3 857 18 958 20 391
892 772 12 409 13 287
- 16 - -
892 756 12 409 13 287
2 492 3 085 6 762 7 312
9 479 8 880 7 620 7 620
6 319,06 5 919,83 5 079,82 5 079,82
0,39 0,52 1,33 1,44
-0,03 -0,08 -0,11 -0,11
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
1 349 891 2 192 1 712
-963 -78 754 549
-976 -410 755 528
-976 -641 821 488
-1 270 404 843 23
-2 572 6 779 704 455
-81 -8 782 253 -359
1 384 2 406 -114 -73
3 857 22 434 14 176 779
772 13 809 4 440 380
16 10 106 3 213 -
756 3 704 1 227 379
3 085 7 792 8 720 400
8 880 7 620 3 980 7 961
5 919,83 4 724,28 2 653,59 5 307,18
0,52 1,65 3,29 0,08
-0,17 -0,14 0,31 0,09
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
EastSideCapital SA 0,20 +0,00 0,00
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Redwood Holding SA w restruktu 0,19 +26,67 0,00
Quantum Software SA 17,50 +25,00 0,05
Mostostal Zabrze SA 0,32 +23,08 2,16
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Graviton Capital SA 1,48 -22,92 0,13
ZUK Stąporków SA 2,00 -13,79 0,00
Alma Market SA w restrukturyza 0,13 -13,33 0,00